Valmiusmestarin virka

Pelastustoiminnan osastolla on haettavana VALMIUSMESTARIN VIRKA Valmiusmestarin ydintehtäviin kuuluvat muun muassa pelastuslaitoksen varautuminen ja väestönsuojelu, kuntien varautumisen tukeminen, evakuoinnit sekä väestönsuojalausunnot. Tehtävään liittyy...

Loma-asuntojen itsearviontimateriaaleissa on virhe

Loma-asuntojen itsearviointimateriaalien postituksessa on käynyt inhimillinen virhe. Asiakkaalle on postitettu loma-asuntojen materiaalin mukana pientaloja varten laadittu vastauslomake. Asiakkaalle toimitetuissa materiaaleissa on kerrottu mahdollisuudesta palauttaa...

Pelastustoimen valvonnan palveluita koskeva asiakaskysely

Sisäministeriö kartoittaa asiakaskyselyllä kokemuksia pelastuslaitosten valvonnan palveluista. Tuloksia hyödynnetään entistä asiakaslähtöisempien palveluiden sekä pelastustoimen sähköisen asioinnin kehittämiseksi. Mikäli sinulla on kokemusta asioinnista...