Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tietoa meistä

Päijät-Hämeen pelastuslaitos -teksti valkoisella sinisen pohjan päällä. Vieressä keltainen pelastustoimen tunnus, jonka keskellä Päijät-Hämeen vaakuna, jossa Vellamo-naishahmo.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen toimialasta. Pelastuslaitoksen päätehtävänä on onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja lisävahinkojen estäminen onnettomuustilanteissa sekä varautuminen erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.

Pelastustoimen toimialaa ohjaavat aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös sekä turvallisuuden ja varautumisen lautakunta. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille.

Sisäministeriö johtaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön.

Vuoden 2004 alusta toiminut Päijät-Hämeen pelastuslaitos on yksi maamme 21 pelastustoimen alueesta. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluksessa on n. 260 työntekijää. Pelastustoimen tehtäviin osallistuvat osaltaan myös Päijät-Hämeen alueella toimivat sopimuspalokunnat.

Palvelutasopäätös

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan aluevaltuuston hyväksymällä palvelutasopäätöksellä. Hyvinvointialueen ensimmäinen palvelutasopäätös valmistuu 1.12.2023 mennessä. Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 15.6.2020 hyväksymä palvelutasopäätös on voimassa kunnes Päijät-Hämeen aluevaltuusto hyväksyy uuden palvelutasopäätöksen.

Aluehallintoviranomainen valvoo palvelutason riittävyyttä.

 

Organisaatiokaavio

 

Lisätietoa

Lisätietoa turvallisuuden ja varautumisen lautakunnasta (linkki)

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuosikertomus 2021 (pdf)

Palvelutasopäätös 2021-2024 (.pdf)