Tietoa meistä

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on 10 kunnan yhteinen pelastusorganisaatio, jonka hallinnasta vastaa Päijät-Hämeen liitto. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen kuntien edustajista koottu johtokunta. Johtokunnasssa on 10 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Jarkko Niemi.

Vuoden 2004 alusta toiminut Päijät-Hämeen pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastustoimen alueesta. Päijät-Hämeen alueellisen laitoksen palveluksessa on n. 260 työntekijää. Näiden lisäksi kaikki alueen vapaaehtoiset ja puolivakinaiset palokunnat toimivat myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntina.

Strategia

PERUSTEHTÄVÄ  Onnettomuuksien ennaltaehkäisy valistuksen, neuvonnan ja valvonnan keinoin, pelastustoiminta ja lisävahinkojen estäminen onnettomuustilanteissa sekä varautuminen erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.
TOIMINTA-AJATUS Toteuttaa korkeatasoiset ja luotettavat palvelutasopäätösten mukaiset pelastustoimen ja ensihoidon palvelut tehokkaasti ja innovatiivisesti.
VISIO Alueensa paras ja luotettavin kokonaisturvallisuuden osaaja sekä yhteistyötaho nyt ja tulevaisuudessa.
ARVOT Inhimillisyys, Ammattitaitoisuus, Luotettavuus, Yhteistyökyky, Oikeudenmukaisuus.

Organisaatiokaavio

Pelastuslaitoksen rekrytointivideo

Lisätietoa

Vuosikertomus 2019 (.pdf)

Palvelutasopäätös 2021-2024 (.pdf)