Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Pelastuslain mukaan pelastustoimintaa kuuluu:

 • Hälytysten vastaanottaminen
 • Väestön varoittaminen
 • Uhkaavan onnettomuuden torjuminen
 • Onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen
 • Yllä oleviin tehtäviin liittyvät johtamis-, viestintä- huolto- ja muut tukitoiminnat

Pelastustoiminnan tulee olla nopeaa, tehokasta ja turvallista niin päivittäisissä onnettomuuksissa kuin suuronnettomuuksissakin. Pelastustoiminnan valmius suunnitellaan pelastuslain ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Pelastustoiminta on mitoitettu vastaamaan alueen riskejä ja onnettomuusuhkia.

Pelastustoimen tehtäväkenttä on laaja. Tehtäviin lukeutuvat:

 • Tulipalot; rakennuspalot, liikennevälinepalot, maastopalot ja muut tulipalot
 • Liikenneonnettomuudet; tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenneonnettomuudet
 • Ihmisen ja eläimen pelastamistehtävät
 • Vahingontorjuntatehtävät; vesivahingot, öljyntorjunta
 • Tarkastus- ja varmistustehtävät
 • Ensivastetehtävät
 • Virka-apu ja yhteistoimintatehtävät

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on jatkuvassa ympärivuorokautisessa valmiudessa noin 30 henkilöä kuudella vakinaisella pelastusasemalla Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Nastolassa ja Orimattilassa. Vakinaisen henkilöstön lisäksi Päijät-Hämeen alueella toimii 21 sopimuspalokuntaa, joihin kuuluu noin 500 palokuntalaista.

Pelastustoiminnan johtamisella tarkoitetaan ratkaisuja, joita hälytystehtävää johtava henkilö tekee pelastaakseen ja suojellakseen ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä. Pelastuslaki antaa pelastustoiminnan johtajalle suuret toimivaltuudet. Pelastustoiminnanjohtajalla on oikeus tarvittaessa evakuoida ihmisiä ja omaisuutta tai määrätä onnettomuuspaikan läheisyydessä olevia työkykyisiä henkilöitä avustamaan pelastustoiminnassa. Toimivaltuuksien vastapainoksi pelastustoiminnan johtaja toimii virkavastuun alaisena ja on vastuullinen tekemistään päätöksistä.