Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Viranomaisilmoitus onnettomuusvaarasta

Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia järjestäjiä.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu pelastuslain 379/2011, 42 §:ään ja sen tarkoituksena on parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä salassapitosäädösten sitä estämättä ja näin vähentää onnettomuusriskejä.

Lomakkeen voi toimittaa pelastuslaitokselle alla olevalla ilmoituslomakkeella, sähköpostilla palotarkastaja@paijatha.fi tai sen voi toimittaa pelastuslaitokselle postitse osoitteeseen Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Onnettomuuksien ehkäisy, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti.

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse päivystävälle palotarkastajalle p.0440-773 222 tai henkilökohtaisesti käymällä pelastuslaitoksen toimipisteessä.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta saat päivystävältä palotarkastajalta p. 0440-773 222 tai palotarkastaja@paijatha.fi.

Lomakkeet

(Linkki) Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä