Toiminnassamme on muutoksia koronaviruksen ehkäisemiseksi. Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan normaalisti.

Saat yhteyden pelastuslaitokseen puhelimitse, sähköpostitse tai chatilla:

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-14.30: 03 8773112
Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9-11 ja 12-15: 0440 773 222
Hätänumero 112

Viranomaisilmoitus onnettomuusvaarasta

Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia järjestäjiä.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu pelastulain 379/2011, 42 §:ään ja sen tarkoituksena on parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä salassapitosäädösten sitä estämättä ja näin vähentää onnettomuusriskejä.

Lomakkeen voi toimittaa pelastuslaitokselle sähköisesti riskienhallinta@phpela.fi tai sen voi toimittaa pelastuslaitokselle postitse osoitteeseen Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti.

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse päivystävälle palotarkastajalle p.0440-773 222 tai henkilökohtaisesti käymällä pelastuslaitoksen toimipisteessä.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta saat päivystävältä palotarkastajalta p. 0440-773 222 tai riskienhallinta@phpela.fi.

Lomakkeet

Ilmoituksen voit tehdä oheiselle lomakkeella

Ilmoituslomake viranomaisille onnettomuusvaarasta asunnossa

tai vaihtoehtoisesti, jos haluat jättää vain yhteystietosi yhteydenottoa varten niin oheisen linkin kautta

http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus/