Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Viranomaisilmoitus onnettomuusvaarasta

Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia järjestäjiä.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu pelastuslain 379/2011, 42 §:ään ja sen tarkoituksena on parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä salassapitosäädösten sitä estämättä ja näin vähentää onnettomuusriskejä.

Lomakkeen voi toimittaa pelastuslaitokselle alla olevalla ilmoituslomakkeella, sähköpostilla palotarkastaja@paijatha.fi tai sen voi toimittaa pelastuslaitokselle postitse osoitteeseen Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Onnettomuuksien ehkäisy, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti.

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse päivystävälle palotarkastajalle p.0440 773 222 tai henkilökohtaisesti käymällä pelastuslaitoksen toimipisteessä.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta saat päivystävältä palotarkastajalta p. 0440 773 222 tai palotarkastaja@paijatha.fi.

Lomakkeet

(Linkki) Ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

(Linkki) Opas asunnosta olevasta palonvaarasta tai onnettomuusriskistä ilmoittamiseen