Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ensihoito ja ensivaste

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensihoito toimii kokonaisuudessaan 1. tammikuuta 2024 alkaen terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialalla Akuutti24:n yhteydessä. Palomiesten työpanosta hyödynnetään jatkossakin ensihoidon perustason tuotannossa. 

 

Pelastuslaitos tuottaa ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Ensivasteella tarkoitetaan sellaista hätäkeskuksen hälyttämää yksikköä, joka kykenee tehostetun ensiavun keinoin auttamaan potilasta ja ylläpitämään tämän elintoimintoja kunnes varsinainen ensihoitoyksikkö saapuu kohteeseen. Ensivasteyksikkö hälytetään hätäkeskuksesta hälytysohjeiden mukaisesti esimerkiksi silloin kun korkeariskisen potilaan tavoittaminen uhkaa viivästyä esimerkiksi ensihoitopalvelun ruuhkatilanteen vuoksi, toisin sanoen jos vapaata ambulanssia ei heti pystytä hälyttämään tehtävälle. Ensivasteyksikkö hälytetään myös tietyille korkeariskisille tehtäville automaattisesti ensihoitoyksikön tueksi.

Ensivasteyksiköistä löytyy monipuolisesti tutkimus- ja hoitovälineitä, sekä esimerkiksi välineet hengitystien hallintaan ja defibrillaatioon elvytyksen yhteydessä. Ensivasteyksikkö pystyy myös aloittamaan kouristelevan tai vakavasta allergisesta reaktiosta kärsivän potilaan hoidon lääkkeellisesti kohteeseen saapuvan ensihoitoyksikön ohjeiden mukaisesti.

Ensivastepalveluita Päijät-Hämeessa tuottavat pelastuslaitoksen lisäksi myös mm. Järvipelastajat ja Suomen Punainen Risti. Pelastuslaitos ylläpitää ensivastetoimijoiden osaamista säännöllisesti toteutettavalla koulutuksella. Ensivastetoimintaan osallistuvilta edellytetään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tai Punaisen Ristin ensivaste-kurssin suorittamista. Ympärivuorokautisesti miehitetyiltä pelastusasemilta ensivastetehtäville hälytettävät pelastusyksiköt on miehitetty ammattipalomiehillä.

Ensivasteessa toimivia ensiauttajia sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin terveydenhuollon ammattilaisiakin.