Toiminnassamme on muutoksia koronaviruksen ehkäisemiseksi. Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan normaalisti.

Saat yhteyden pelastuslaitokseen puhelimitse, sähköpostitse tai chatilla:

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15: 03 8773112
Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9-11 ja 12-15: 0440 773 222
Hätänumero 112

Ensihoito

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita koko Päijät-Hämeen alueella Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHhyky:n) kanssa solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa.

Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelee päätoimisesti noin 35 ensihoitajaa työpareinaan noin 120 pelastajaa, eli palomiestä.  Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt toteuttavat kaikki hoitotasoista ensihoitoa PHhyky:n ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti.

Hoitotasoisella ensihoidolla tarkoitetaan sellaista ensihoitajien antamaa hoitoa, jolla voidaan ylläpitää tai käynnistää potilaan elintoimintoja, hoitaa erilaisia sairauskohtauksia lääkkeellisesti sekä hoitaa esimerkiksi tehokkaasti kipua suonensisäisillä kipulääkkeillä. Erilaisia toimenpiteitä joita ensihoidossa tavallisesti tehdään ovat esimerkiksi sijoiltaan menneiden nivelten paikalleenlaitto, murtumien lastoittaminen, suoniyhteyden avaaminen lääkkeen- ja nesteenantoa varten sekä erilaiset lääkehoidot ja tutkimukset.

Ensihoitoyksikkömme – tai tuttavallisemmin ambulanssimme – sijaitsevat seuraavissa Päijät-Hämeen kunnissa:

  • Lahti (Nastolan asema)
  • Lahti (Niemen asema)
  • Hollola
  • Sysmä
  • Iitti 
  • Asikkala

Pelastuslaitoksen miehittämät yksiköt ovat jatkuvassa välittömässä lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Pelastuslaitoksen ensivaste

Pelastuslaitos tuottaa ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Ensivasteella tarkoitetaan sellaista hätäkeskuksen hälyttämää yksikköä, joka kykenee tehostetun ensiavun keinoin auttamaan potilasta ja ylläpitämään tämän elintoimintoja kunnes varsinainen ensihoitoyksikkö saapuu kohteeseen. Ensivasteyksikkö hälytetään hätäkeskuksesta hälytysohjeiden mukaisesti esimerkiksi silloin kun korkeariskisen potilaan tavoittaminen uhkaa viivästyä esimerkiksi ensihoitopalvelun ruuhkatilanteen vuoksi, toisin sanoen jos vapaata ambulanssia ei heti pystytä hälyttämään tehtävälle. Ensivasteyksikkö hälytetään myös tietyille korkeariskisille tehtäville automaattisesti ensihoitoyksikön tueksi.

Ensivasteyksiköistä löytyy monipuolisesti tutkimus- ja hoitovälineitä, sekä esimerkiksi välineet hengitystien hallintaan ja defibrillaatioon elvytyksen yhteydessä. Ensivasteyksikkö pystyy myös aloittamaan kouristelevan tai vakavasta allergisesta reaktiosta kärsivän potilaan hoidon lääkkeellisesti kohteeseen saapuvan ensihoitoyksikön ohjeiden mukaisesti.

Ensivastepalveluita Päijät-Hämeessa tuottavat pelastuslaitoksen lisäksi myös mm. Järvipelastajat ja Suomen Punainen Risti. Pelastuslaitos ylläpitää ensivastetoimijoiden osaamista säännöllisesti toteutettavalla koulutuksella. Ensivastetoimintaan osallistuvilta edellytetään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tai Punaisen Ristin ensivaste-kurssin suorittamista. Ympärivuorokautisesti miehitetyiltä pelastusasemilta ensivastetehtäville hälytettävät pelastusyksiköt on miehitetty ammattipalomiehillä.

Ensivasteessa toimivia ensiauttajia sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin terveydenhuollon ammattilaisiakin.

Ensihoidon kustannukset potilaalle

 

Ensihoitopalvelun käyttö maksaa potilaalle ainoastaan Kelan vahvistaman omavastuuosuuden verran silloin, kun potilas kuljetetaan ambulanssilla sairaalaan tai hänen vaivansa hoidetaan kotona siten, että tietyt kriteerit täyttyvät. Lasku lähetetään hoidetulle jälkikäteen postitse, ensihoitajat eivät toteuta laskutusta suoraan potilaan kanssa.

Noin 40% ensihoidon tehtävistä päättyy nykyään tilanteeseen, jossa kuljetusta sairaalaan ambulanssilla ei tarvita. Tällöin kyseessä voi olla tilanne jossa avuntarve on saatu hoidettua kohteessa, hoidon tarve on määritelty eikä tarvetta ole tai potilas ohjataan omaisen tai jollain muulla kyydillä hoitoon. Ensihoitoyksikkö kuljettaa voimassaolevien ohjeiden mukaisesti potilaan ainoastaan silloin, kun tietyt kriteerit täyttyvät esimerkiksi potilaan tila vaatii jatkuvaa seurantaa ja/tai hoitoa. Tilannekohtaista harkintaa käytetään myös kuljetustarvetta määritettäessä.

Ensihoidon opiskelijat

Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun opiskelijapaikkoja koordinoi PHHYKY:n ensihoidon kenttäjohtaja Antti Erola. Ensihoidon opiskelijoiden harjoitteluasioihin liittyen (myös pelastuslaitoksen operoimat yksiköt) ole hyvä ja ota yhteyttä häneen sähköpostilla antti.erola@phhyky.fi

Palaute ensihoidolle

Ruusuja tai risuja? Onnistuimmeko vai olisiko jossain parannettavaa? Anna palautetta!

Pyydämme, että täytätte oheisen lomakkeen mahdollisimman tarkasti. Halutessanne otamme Teihin yhteyttä asian jatkokäsittelyä varten.

Palautelomake