Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ensihoito

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita koko Päijät-Hämeen alueella Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (Phhyky) kanssa solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa.

Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelee päätoimisesti noin 40 ensihoitajaa työpareinaan noin 120 palomiestä.  Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt toteuttavat kaikki hoitotasoista ensihoitoa Phhyky:n ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti.

Hoitotasoisella ensihoidolla tarkoitetaan sellaista ensihoitajien antamaa hoitoa, jolla voidaan ylläpitää tai käynnistää potilaan elintoimintoja, hoitaa erilaisia sairauskohtauksia lääkkeellisesti sekä hoitaa esimerkiksi tehokkaasti kipua suonensisäisillä kipulääkkeillä. Erilaisia toimenpiteitä, joita ensihoidossa tavallisesti tehdään, ovat esimerkiksi sijoiltaan menneiden nivelten paikalleen laitto, murtumien lastoittaminen, suoniyhteyden avaaminen lääkkeen- ja nesteenantoa varten sekä erilaiset lääkehoidot ja tutkimukset. Tutkimuksista esimerkkinä 12-16 kanavaisen ekg:n ottaminen ja lähettäminen sähköisesti potilastietojärjestelmään.

Ensihoitoyksikkömme tai tuttavallisemmin ambulanssimme sijaitsevat seuraavissa Päijät-Hämeen kunnissa:

  • Lahti (Paavolan asema)
  • Lahti (Niemen asema)
  • Lahti (Nastolan asema)
  • Hollola
  • Sysmä

Pelastuslaitoksen miehittämistä yksiköistä viisi on jatkuvassa välittömässä lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Kaksi yksikköä toimii 12h-työajassa klo 7–19 sekä 11–23 (pe–la klo 14–02). Kyseiset yksiköt operoivat Lahdesta Paavolan asemalta käsin.

Pelastuslaitoksen ensivaste

Pelastuslaitos tuottaa ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Ensivasteella tarkoitetaan sellaista hätäkeskuksen hälyttämää yksikköä, joka kykenee tehostetun ensiavun keinoin auttamaan potilasta ja ylläpitämään tämän elintoimintoja kunnes varsinainen ensihoitoyksikkö saapuu kohteeseen. Ensivasteyksikkö hälytetään hätäkeskuksesta hälytysohjeiden mukaisesti esimerkiksi silloin kun korkeariskisen potilaan tavoittaminen uhkaa viivästyä esimerkiksi ensihoitopalvelun ruuhkatilanteen vuoksi, toisin sanoen jos vapaata ambulanssia ei heti pystytä hälyttämään tehtävälle. Ensivasteyksikkö hälytetään myös tietyille korkeariskisille tehtäville automaattisesti ensihoitoyksikön tueksi.

Ensivasteyksiköistä löytyy monipuolisesti tutkimus- ja hoitovälineitä, sekä esimerkiksi välineet hengitystien hallintaan ja defibrillaatioon elvytyksen yhteydessä. Ensivasteyksikkö pystyy myös aloittamaan kouristelevan tai vakavasta allergisesta reaktiosta kärsivän potilaan hoidon lääkkeellisesti kohteeseen saapuvan ensihoitoyksikön ohjeiden mukaisesti.

Ensivastepalveluita Päijät-Hämeessa tuottavat pelastuslaitoksen lisäksi myös mm. Järvipelastajat ja Suomen Punainen Risti. Pelastuslaitos ylläpitää ensivastetoimijoiden osaamista säännöllisesti toteutettavalla koulutuksella. Ensivastetoimintaan osallistuvilta edellytetään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tai Punaisen Ristin ensivaste-kurssin suorittamista. Ympärivuorokautisesti miehitetyiltä pelastusasemilta ensivastetehtäville hälytettävät pelastusyksiköt on miehitetty ammattipalomiehillä.

Ensivasteessa toimivia ensiauttajia sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin terveydenhuollon ammattilaisiakin.

Ensihoidon kustannukset potilaalle

 

Ensihoitopalvelun käyttö maksaa potilaalle ainoastaan Kelan vahvistaman omavastuuosuuden verran silloin, kun potilas kuljetetaan ambulanssilla sairaalaan tai hänen vaivansa hoidetaan kotona siten, että tietyt kriteerit täyttyvät. Lasku lähetetään hoidetulle jälkikäteen postitse, ensihoitajat eivät toteuta laskutusta suoraan potilaan kanssa.

Noin 40% ensihoidon tehtävistä päättyy nykyään tilanteeseen, jossa kuljetusta sairaalaan ambulanssilla ei tarvita. Tällöin kyseessä voi olla tilanne jossa avuntarve on saatu hoidettua kohteessa, hoidon tarve on määritelty eikä tarvetta ole tai potilas ohjataan omaisen tai jollain muulla kyydillä hoitoon. Ensihoitoyksikkö kuljettaa voimassaolevien ohjeiden mukaisesti potilaan ainoastaan silloin, kun tietyt kriteerit täyttyvät esimerkiksi potilaan tila vaatii jatkuvaa seurantaa ja/tai hoitoa. Tilannekohtaista harkintaa käytetään myös kuljetustarvetta määritettäessä.

Ensihoidon opiskelijat

Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun opiskelijapaikkoja koordinoi PHHYKY:n ensihoidon kenttäjohtaja Antti Erola. Ensihoidon opiskelijoiden harjoitteluasioihin liittyen (myös pelastuslaitoksen operoimat yksiköt) ole hyvä ja ota yhteyttä häneen sähköpostilla antti.erola@paijatha.fi

Palaute ensihoidolle

Ruusuja tai risuja? Onnistuimmeko vai olisiko jossain parannettavaa? Anna palautetta!

Pyydämme, että täytätte oheisen lomakkeen mahdollisimman tarkasti. Halutessanne otamme Teihin yhteyttä asian jatkokäsittelyä varten.

Palautelomake