Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palotarkastus

Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. (Pelastuslaki 379/2011 78 §). Pelastuslaitoksen valvonta on kuvattu vuosittain laadittavassa valvontasuunnitelmassa.

Yritysten ja laitosten valvonta

Yritykset ja laitoksen valvonnassa valvontaväli määritellään riskien arvioinnin perusteella. Valvontavälit vaihtelevat 12 kk ja 120 kk välillä. Yritysten ja laitosten valvonta suoritetaan pääsääntöisesti valvontakäyntinä.

Säännöllisesti valvottavia yrityksiä ja laitoksia on Päijät-Hämeessä noin 4 400 kpl. Vuosittain valvontakäynti suoritetaan noin 1 100-1 300 yritykseen ja laitokseen.

Yritysten ja laitosten valvonta on maksullista. Maksu peritään pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistaman hinnaston mukaisesti.

Valvonnan vaikuttavuus

Pelastuslaitos tekee yritysten ja laitosten valvontatoiminnan onnistumisesta jatkuvaa kyselytutkimusta. Valvontakäynnin jälkeen kohteen edustajalle lähetetään sähköinen kyselylomake.

Pelastusviranomainen suorittaa yrityksen valvonnan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella käytössä olevan arvioivan palotarkastusmallin mukaisesti. Arvioituun riskiin perustuen pelastusviranomainen voi tarpeen mukaan muuttaa yrityksen valvontaväliä tai valvontatapaa.

Kemikaalivalvonta

Pelastusviranomaiset valvovat vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä. Valvontaan liittyy kemikaaleihin liittyvien lupa-asioiden käsittely sekä niiden käyttöönottoon liittyvät tarkastukset. Käyttöönoton jälkeen kemikaalivalvonta suoritetaan osana määräaikaista valvontaa.

Muu valvontatoiminta

Säännöllisen valvonnan lisäksi pelastusviranomainen tekee tarpeen mukaan myös muuta valvontaa. Muut valvonta voi käynnistyä esim. asukkaan tai kiinteistön omistajan pyynnöstä, toisen viranomaisen pyynnöstä, ilmiannosta tai vaikkapa tapahtuneen onnettomuuden aiheuttaman valvontatarpeen vuoksi.

Hinnasto

Pelastuslaitoksen valvonnasta perittävät maksut (.pdf)

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja ohjaa ja neuvoo tarvittaessa paloturvallisuusasioissa, palotarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä, pelastussuunnittelussa sekä kaikessa onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa.

Päivystävä palotarkastaja on tavoitettavissa arkisin klo 9-11.30 ja 12-15.30 puhelinnumerosta 0440 773 222 tai palotarkastaja@paijatha.fi