Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sopimuspalokuntatoiminta

 

Sopimuspalokunnalla tarkoitetaan pelastustoimen järjestelmään kuuluvaa vapaaehtoista palokuntaa, joka on tehnyt pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta.

Sopimuspalokunnat ovat keskeinen osa yhteiskuntamme pelastusjärjestelmää. Sopimuspalokunnat toimivat pelastustoimen osana huolehtien osaltaan onnettomuuksien ehkäisemisestä ja vahinkojen rajoittamisesta. Harvaan asutuilla alueilla ensimmäinen paikalle tuleva pelastusyksikkö on usein sopimuspalokunnan paloauto.

Isoimmissa taajamissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena ja reservinä laajojen tai päällekkäisten tehtävien varalta. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 46 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä. Suomessa toimii noin 700 sopimuspalokuntaa. Päijät-Hämeessä sopimuspalokuntia on 21.

Sopimuspalokuntien toiminta jakautuu osastoihin. Hälytysosastoon kuuluvat osallistuvat pelastustoimen hälytyksiin. Harrastustoiminnan puolella on valittavana monia eri tehtäviä oman elämäntilanteen ja kiinnostuksen mukaan. Omaa toimintaa järjestetään esimerkiksi nuorille. Palokunnissa voi osallistua myös esimerkiksi turvallisuusviestintään, tapahtumien järjestämiseen, muonittamiseen tai kouluttamiseen.

Palvelutoiminta, kuten hälytystoiminta, vaatii enemmän sitoutumista, säännöllistä harjoittelua ja koulutusohjelman mukaisten kurssien suorittamista päästäkseen osallistumaan hälytystehtäviin.

Lähteet: Sisäministeriö ja SPEK

 

Sopimuspalokuntien yhteystiedot

Mukaan sopimuspalokuntatoimintaan