Turvallisuustiedotteet

 

Tuotantolaitokset, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan yhdessä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuustiedotteen kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille. Päijät-Hämeen alueen turvallisuustiedotteet pyritään kokoamaan pelastuslaitoksen sivustolle nähtäväksi.

Tiedote sisältää muun muassa tietoa yrityksestä, kohteessa olevista kemikaaleista sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. Pelastuslaitos suosittaa alueen asukkaita tutustumaan tiedotteiden sisältöön.