Toiminnassamme on muutoksia koronaviruksen ehkäisemiseksi. Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan normaalisti.

Saat yhteyden pelastuslaitokseen puhelimitse, sähköpostitse tai chatilla:

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-14.30: 03 8773112
Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9-11 ja 12-15: 0440 773 222
Hätänumero 112

Tilapäismajoitus

Tilapäismajoittuminen on lyhytkestoista majoittumista tilassa, joka ei ole hyväksytty voimassaolevassa rakennusluvassa yöpymis- tai majoituskäyttöön. Tyypillisesti tilapäiseen majoittumiseen käytetään koulujen luokkatiloja tai nuorisotiloja. Tilapäismajoittuminen on mahdollista erillisissä kokoontumistiloissa, mikäli tilojen turvallisuuteen kiinnitetään huomioita. Tilapäismajoittumisen turvallisuuden arviointiin on pelastuslaitokset laatineet yhteisen ohjeen, jota majoittumisessa tulee noudattaa.

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettava pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ennen majoittumista. Ilmoittaminen voidaan tehdä kirjeitse os. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, kirjaamo, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti tai sähköpostilla os. phpela@phpela.fi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

 

  • tilat joissa majoitutaan osoitteineen ja rakennuksineen
  • ajankohta
  • majoittujien määrä
  • vastuuhenkilö yhteystietoineen
  • valvojien/ yhteyshenkilöiden yhteystiedot
  • tilaisuuden luonne

 

Ilmoituksen voi tehdä myös valmiilla lomakkeella. Ilmoituksessa tulee olla mukana kiinteistön omistajan kirjallinen lupa majoittumiselle.

Pelastusviranomainen arvioi tilojen soveltuvuuden majoittumiselle etukäteen. Säännöllisesti majoitukseen käytettävistä kiinteistöistä arviointi on tehty ja se on saatavissa kiinteistön omistajalta tai pelastuslaitokselta.

Ilmoituksen perusteella pelastusviranomainen arvioi tapahtuman riskin ja suorittaa tarvittaessa tiloihin valvontakäynnin majoituksen järjestäjän kanssa majoitusjärjestelyjen ollessa valmiina. Valvontakäynnistä laskutetaan pelastuslaitoksen taksan mukainen valvontamaksu.

Lisätietoja: päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222.

Ohjeet ja lomakkeet

[bsk-pdf-manager-list-category id=”18″]