Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Juhannusviikon sää ratkaisee, onko juhannuskokkoa Päijät-Hämeen alueella mahdollista polttaa. Ilmatieteen laitoksen maastopalovaroituksen yltäessä Päijät-Hämeeseen, kokon tai muunkaan avotulen poltto on tulen leviämisriskin vuoksi kielletty.

Kokko palaa pimenevässä illassa järven rannalla.

– Juhannuskokon rakentaminen kannattaa aloittaa vasta aattoaamuna, jos maastopalovaroitusta ei ole alueelle annettu, paloinsinööri Tapio Aaltonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ohjeistaa.

Varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Ne päivittyvät kerran vuorokaudessa puolen yön aikaan. Jos maastopalovaroitus ei ole voimassa, juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, kunhan huolehtii turvallisuudesta. Juhannuskokko ei tällöin vaadi erillistä tulentekoilmoitusta.

Varoitusten voimassaolon aikana avotulen teko ei ole mahdollista millään järjestelyillä, eikä määräykseen ole mahdollista antaa poikkeuksia.

– Kokkoa ei saa sytyttää maastopalovaroituksen voimassa ollessa myöskään yleisötapahtumassa, vaikka tapahtumaan olisi laadittu pelastussuunnitelma, Aaltonen huomauttaa.

Muista turvallisuus avotulen käsittelyssä

• Tulen sytyttäjä on aina vastuussa palo- tai savuvahingoista sekä huolellisesta sammuttamisesta.

• Avotulen tekemiselle on oltava aina maanomistajan lupa.

• Tarkasta Ilmatieteen laitoksen varoitukset.

• Huomio tuulen vaikutus. Kovalla tuulella tuli voi levitä yllättävän nopeasti.

• Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten vesiletku, vesiämpäreitä tai sammutin sekä raivauskalustoa (esim. harava, lapio).

• Älä jätä tulta vartioimatta – muista aina jälkivartiointi.

• Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä hätäilmoituksen. Tarkista tulentekopaikan osoite etukäteen.

• Jos tulen käsittely aiheuttaa onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus keskeyttää toiminta välittömästi. Määräystä on noudatettava heti.

Avotulen määritelmä

Pelastuslain mukaan avotulta on kaikki tulenkäyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi. Pelastuslaki (379/2011, 6 §) kieltää avotulenteon Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana. Avotulenteko on kielletty myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Pelastuslaitos ilmoittaa tämän säädöksen rikkomukset poliisille, joka voi pelastuslain 106 § mukaan tuomita niistä sakkorangaistuksen.

Lisää avotulesta Pelastustoimen verkkosivustolla