Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vuonna 2023 Tukesin valvomilla toimialoilla toimivat hyväksytyt laitokset, valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät noin 110 000 tarkastusta. Tarkastuskohteita olivat mm. hissit ja nosto-ovet, sähkölaitteistot, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, painelaitteet ja mittauslaitteet sekä nestekaasulaitokset. Tarkastuslaitosten havaintojen perusteella turvallisuuden kannalta kriittisten laitteiden ja järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmia ei aina noudateta.

Tarkastuslaitosten tekemien tarkastushavaintojen perusteella huollolle varattu aika ja huoltosopimuksen sisältö eivät aina kata laitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelmassa vaadittuja toimenpiteitä. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että vasta huolletuista laitteistoista löytyy määräaikaistarkastuksissa puutteita, jotka olisi pitänyt tulla havaituksi ja korjatuksi normaalin huollon ja testauksen puitteissa. 

Yhtenä osatekijänä on nähty huoltotoiminnan jatkuva kilpailutus, joka aiheuttaa sen, että huollosta ja kunnossapidosta joudutaan tinkimään, eikä näihin varata riittävästi aikaa tai resursseja. Tukes korostaa laitteistojen omistajien ja haltijoiden vastuuta laitteiden turvallisuudesta ja käyttökuntoisuudesta, vaikka huolto- ja kunnossapito sekä toiminnan ylläpito olisi ulkoistettu. 

Tarkastuslaitosten tekemien tarkastusten perusteella vakavien ja välittömän vaaran vikojen määrä ei ole kasvanut. Useimmilla Tukesin valvomilla toimialoilla kyseisten vikojen taso on pysynyt matalalla, mutta esimerkiksi hissien osalta määrät ovat edelleen korkealla tasolla. Lisäksi vakavia ja pieniä puutteita on kirjattu paljon mm. hissien ja pelastustoimen laitteiden tarkastuksissa. Useimmiten näiden havaintojen taustalla on puutteita huollossa, kunnossapidossa sekä asennuksissa, ja ne voivat vaarantaa laitteiden ja järjestelmien turvallisen käytön sekä aiheuttaa riskin ympäristölleen. 

Lakisääteisiä tarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät laitokset, valtuutetut laitokset sekä valtuutetut tarkastajat, jotka ovat velvollisia raportoimaan Tukesille vuosittain tehdyistä tarkastuksista ja tarkastushavainnoista. 

Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Janne Kotiranta, p.  029 5052 251
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi