Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nuohous

 

Nuohousta suoritetaan, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.

Rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan tulisijojen ja hormien nuohous. Velvollisuutena on myös pitää tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Omatoiminen piipun puhdistus ei vastaa nuohoojatutkinnon omaavan nuohoojan tekemää nuohousta.

Nuohoojan tulee antaa asiakkaalleen todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Mahdolliset tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Nuohoojalla on velvoite ilmoittaa myös pelastuslaitokselle sellaisista vioista tai puutteista, jotka voivat aiheuttaa tulipalon vaaraa tai jotka vaarantavat nuohouksen turvallista suorittamista. Nuohooja voi toimittaa ilmoituksen valtakunnallisella ilmoituslomakkeella https://pelastustoimi.fi/asiointi,  sähköpostilla palotarkastaja@paijatha.fi tai osoitteella Päijät-Hämeen pelastuslaitos, kirjaamo, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti.

 

Nuohouksen määrävälit

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.