Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin

Hätäkeskukseen kytketty paloilmoitin (ennen automaattinen paloilmoitin) on turvalaitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon synnyn tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen ja hälyttää myös valvottavassa tilassa. Järjestelmä koostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista ja paikallishälyttimistä. Paloilmoitinlaitteisto antaa myös automaattisesti varoituksen sen toimintavarmuutta haittaavista vioista.

Hätäkeskusyhteyteen liittyvissä asioissa (sopimus, yhteyshenkilöt, laitteiston irtisanominen tms.) katso lisäohjeet hätäkeskuslaitoksen sivuilta

Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että paloilmoittimelle on olemassa sille laadittu kunnossapito-ohjelma ja että huolto ja korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti. Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen. Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman läpiviennistä. Järjestelmä tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Tarkastukset ja huollot tulee tehdä riippumatta siitä ovatko tilat käytössä tai eivät. Paloilmoittimen määräaikaistarkastus on tehtävä yleensä kolmen vuoden välein.

Automaattinen sammutuslaitteisto

Automaattinen sammutuslaitteisto havaitsee alkavan tulipalon mahdollisimman aikaisin ja sammuttaa sekä hidastaa palon leviämistä ja antaa siten aikaa pelastautumiselle tai pelastamiselle. Automaattinen sammutuslaitteisto tekee usein myös automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen.

Sammutuslaitteiston haltija vastaa siitä, että sammutuslaitteistolle on olemassa sille laadittu kunnossapito-ohjelma ja että huolto ja korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti. Sammutuslaitteiston määräaikaistarkastus on tehtävä kahden vuoden välein.

Kohdekortti

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueella sijaitsevista kohteista, jotka on varustettu automaattisella paloilmoittimella ja/ tai sammutuslaitteistolla tehdään pelastustoimintaa palveleva kohdekortti. Kohdekortin laatiminen on laitteiston haltijan vastuulla ja se on edellytyksenä kiinteistön liittämiselle hätäkeskuksen valvontaan.

Kohdekortti muodostuu lomakkeesta, jossa on tekstimuodossa esitetty pelastustoiminnan kannalta kohteen keskeisimpiä tietoja sekä piirroksesta, jossa on kohdekuva tekstein ja piirrosmerkein täydennettynä.

Valmistuvan kiinteistön automaattisen paloilmoittimen kohdekortti tarkastetaan ennen kohteen käyttöönottoa. Kohdetiedot ja niiden päivitykset voi toimittaa osoitteeseen phpela@paijatha.fi tai  Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Päivystävä palomestari, Mannerheiminkatu 24, 15100 LAHTI.

Erheelliset hälytykset

Pelastuslaitos antaa ohjausta ja neuvontaa hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimien erheellisten hälytysten vähentämiseksi. Pelastuslaitoksella on myös mahdollisuus laskuttaa toistuvista erheellisistä hälytyksistä. Erheellisistä hälytyksistä löytyy lisätietoa pelastuslaitoksen sivulta Erheelliset paloilmoitinhälytykset.