Toiminnassamme on muutoksia koronaviruksen ehkäisemiseksi. Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan normaalisti.

Saat yhteyden pelastuslaitokseen puhelimitse, sähköpostitse tai chatilla:

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-14.30: 03 8773112
Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9-11 ja 12-15: 0440 773 222
Hätänumero 112

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisten kemikaalien oikealla säilyttämisellä on vaikutusta rakennuksen paloturvallisuuteen. Lainsäädännössä onkin asetettu rajoitteita säilytyspaikkojen ja määrien osalta.

Öljylämmitys

Öljylämmityslaitteistojen sekä lämmitysöljysäiliöiden asentaminen on luvanvaraista toimintaa. Kattilahuoneet ja polttoainevarastot vaativat rakennusluvan. Öljylämmityslaitteiston sekä -säiliön asentamisen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asentaja. Asennustodistus tulee toimittaa pelastusviranomaiselle, joka tarkastaa säiliöiden ja laitteistojen asianmukaisuuden. Pelastusviranomaisen tarkastuksesta peritään pelastuslaitoksen hinnaston mukainen maksu. Asennustodistuksen voi toimittaa osoitteeseen Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Riskienhallinta, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti tai riskienhallinta@phpela.fi.

Pelastuslaitos suosittelee kaikkien öljysäiliöiden kunnon säännöllistä tarkastuttamista. Laki velvoittaa tarkastuksen tärkeillä pohjavesialueilla oleville maanalaisille öljysäiliöille sekä säiliöille, joille kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on asetettu lakisääteinen tarkastus. Säiliö tulee tarkastuttaa päteväksi hyväksytyllä tarkastajalla.

Öljysäiliön käytöstä poistaminen tulee ajankohtaiseksi säiliön uusimisen tai lämmitysjärjestelmän vaihtamisen yhteydessä. Tällöin on huolehdittava säiliön tyhjennyksestä ja puhdistamisesta sekä säiliön käyttö on estettävä. Tarkentavat ohjeet esitetään Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen –ohjeessa.

 Nestekaasun säilyttäminen

Nestekaasua saa säilyttää

  • asuinhuoneistossa mukaan lukien niihin kuuluvat parvekkeet, terassit tai vastaavat enintään 25 kg
  • erillisessä varastotilassa enintään 50 kg
  • erillisessä autotallissa enintään 25 kg
  • ajoneuvoissa, veneissä, sosiaalitilavaunuissa ja niihin rinnastettavissa tiloissa enintään 25 kg

Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa, kerrostalojen varastokopeissa sekä ajoneuvojen, veneiden, sosiaalitilavaunujen ja niihin rinnastettavien tilojen sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy. Nestekaasua ei saa säilyttää useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.

Palavien nesteiden ja syttyvien aerosolien säilyttäminen

Palavia nesteitä ovat esimerkiksi tuulilasinpesunesteet, jäänestoaineet, osa maaleista, liuottimet, pienkonebensiini ja sytytysnesteet. Syttyvät aerosolit sisältävät palavaa nestettä tai syttyvää kaasua.

Palavia nesteitä ja syttyviä aerosoleja saa säilyttää

  • asuinhuoneistossa mukaan lukien niihin kuuluvat parvekkeet, terassit tai vastaavat yhteensä enintään 25 litraa
  • erillisessä varastotilassa isäksi enintään 50 litraa
  • moottoriajoneuvosuojassa yhteensä enintään 60 litraa

Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 celsiusastetta, saa säilyttää moottoriajoneuvosuojassa enintään 200 litraa. Palavia nesteitä ei saa säilyttää useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.