Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Keltaisissa huomioliiveissä ja kypärissä kolme henkilöä selkeä kameraan päin. Selässä harmaa teksti pelastuslaitos Päijät-Häme.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen lautakunta käsitteli kokouksessaan 9. helmikuuta 2023 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuotta 2022.

Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn osastolla oli viime vuonna 14 000 valvontatehtävää ja asiantuntijapalvelujen suoritetta. Etenkin asuinrakennusten valvonta kasvoi. Turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistui 39 400 henkilöä eli noin 19 % alueen asukkaista. Turvallisuusviestintää tehtiin myös sosiaalisen median kautta.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hälytettiin viime vuonna 4465 pelastustehtävälle. Välittömästä vaarasta pelastettiin 50 henkilöä. Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa pelastetun omaisuuden arvo oli n. 122,1 miljoonaa euroa.

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä oli vuonna 17 400 tehtävää.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan myös pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelun projektisuunnitelman. Hyvinvointialueen ensimmäinen palvelutasopäätös valmistuu marraskuun 2023 loppuun mennessä, ja se hyväksytään aluevaltuustossa. Tähän saakka pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 2020 hyväksymä palvelutasopäätös.

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuus- ja muita uhkia. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Palvelutason määrittelyssä on otettava huomioon myös toiminta valmiuslain 1552/2011 3 §:n mukaisissa poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. Lisäksi palvelutasosta päätettäessä on huomioitava Valtioneuvoston vahvistamat pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024 (PDF)

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Tiedote: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella 4465 pelastustehtävää vuonna 2022