Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hälytettiin viime vuonna 4465 pelastustoiminnan tehtävälle. Kasvua oli etenkin liikenneonnettomuuksissa. Vahingontorjuntatehtävät vähenivät. Alueella tapahtui yksi palokuolema. Myös lausuntojen ja neuvonnan määrä lisääntyi.

Kaksi punaista paloautoa lumisessa maisemassa. Toisella autoista nosturi katolla. Keulassa teksti Lahti.
Lahden pelastusyksiköt ovat alueen kiireisimpiä. Kuva: Salla Virta, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusyksikkö (paloauto) lähti vuoden 2022 aikana apuun yhteensä 4465 kertaa. Noin puolet pelastustehtävistä (2249 kpl) sijoittui Lahteen, 597 Heinolaan, 367 Hollolaan, 351 Orimattilaan, 222 Asikkalaan, 194 Iittiin, 151 Padasjoelle, 115 Hartolaan, 113 Sysmään ja 106 Kärkölään.

Välittömästä vaarasta pelastettiin 50 henkilöä, ja 32 henkilöä evakuoitiin. Onnettomuuksissa oli vuonna 2022 osallisena yhteensä 2470 henkilöä, mikä oli 110 henkilöä edellistä vuotta enemmän.

Liikenneonnettomuudet selvässä kasvussa

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella oli vuonna 2022 liikenneonnettomuuksiin liittyviä tehtäviä 721, mikä oli selvästi kymmenen vuoden keskiarvoa enemmän (ka. 588,50).

”Viime vuonna liikenneonnettomuustehtäviä oli eniten yhteentoista vuoteen ja 22,5 prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana”, pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Vahingontorjuntatehtävissä oli selvää laskua. Vuonna 2022 hoidettiin 357 vahingontorjuntatehtävää, mikä oli 13,2 prosenttia vähemmän kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Esimerkiksi myrskyt ja muut poikkeavat sääolosuhteet vaikuttavat vahingontorjuntatehtävien määrään, Niemikallio toteaa.

Palokuolema Iitissä

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hälytettiin 185 rakennuspaloon tai rakennuspalovaaraan vuonna 2022. Rakennuspaloissa pelastetun omaisuuden arvoksi on laskettu n. 111,3 miljoonaa euroa. Sekä rakennuspaloissa että rakennuspalovaaroissa oli laskua.

Päijät-Hämeessä, Iitissä tapahtui joulukuussa 2022 yksi palokuolema, kun henkilö löydettiin kesäasunnon tulipalopaikalta menehtyneenä.

Maastopalohälytysten määrä kasvoi edellisvuodesta vuodesta hieman ja niitä yhteensä 98 (10 vuoden keskiarvo 91,1).

Paloautoilla lähes tuhat ensivastetehtävää

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusyksiköt (paloautot) hoitivat viime vuonna 957 ensivastetehtävää. Ensivastetehtävä voi olla esimerkiksi äkillinen henkeä uhkaava tilanne, kuten sydänkohtaus, jossa lähin pelastusyksikkö aloittaa tehostetun ensiavun ja auttaa ylläpitämään potilaan elintoimintoja, kunnes varsinainen ensihoitoyksikkö (ambulanssi) saapuu kohteeseen.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on jatkuvassa ympärivuorokautisessa valmiudessa noin 30 pelastusalan ammattilaista kuudella vakinaisella pelastusasemalla Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa. Vakinaisen henkilöstön lisäksi alueella toimii 21 sopimuspalokuntaa.

Ambulanssit hälytettiin 17 400 tehtävälle

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä (ambulansseilla) oli vuonna 17 400 tehtävää. Määrä nousi edellisvuodesta 200 tehtävällä.  Viisi ambulansseista päivysti välittömässä lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden ja kaksi toimi 12h-työajassa. Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskenteli vuonna 2022 päätoimisesti noin 40 ensihoitajaa työpareinaan noin 120 palomiestä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuotti ensihoitopalveluja Päijät-Hämeen alueella hyvinvointikuntayhtymän (Phhyky) kanssa solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa.

Asuinrakennusten valvontaan panostettiin

Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn osastolla oli vuonna 2022 valvontatehtäviä ja asiantuntijapalvelujen suoritteita yhteensä 14 000.

”Määrä oli suurin koko maakunnallisen pelastuslaitoksen toiminta-aikana 18 vuoteen”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen kertoo.

Valvontamäärä kasvoi etenkin asuinrakennuksissa. Päijät-Hämeen pelastuslaitos valvoo alueensa asuinrakennusten paloturvallisuuden kymmenen vuoden välein.

”Varsinkin pientalojen valvontaan panostettiin aiempaa enemmän ja mm. koronavuosina väliin jääneitä palotarkastuksia tehtiin lisätyövoimaa hyödyntäen”, Oksanen kuvaa.

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä tavoitti koulutuksissaan ja tapahtumissaan n. 19 prosenttia alueen asukkaista. Turvallisuusviestintää tehtiin myös sosiaalisen median kautta.

”Vastasimme myös kasvaneeseen väestönsuojelun ja varautumisen kiinnostukseen järjestämällä aiheesta koulutuksia sekä jakamalla tietoa,” Marjo Oksanen kertoo.

Lisätietoa:

pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio, 0440 773 200
riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, 0440 773 208
ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola, 0440 773 221
pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, 0440 773 100

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. Pelastuslaitos vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen toimialasta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)