Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uuden oppaan vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista. Oppaassa on ohjeita kemikaalien varastointi- ja käsittelypaikkojen sijoittamisesta laitoksessa, laitteiden ja säiliöiden rakenteesta, kunnossapidosta sekä turvallisuusjärjestelyistä.

Opas on tarkoitettu yleiseksi ohjeistukseksi vaarallisia kemikaaleja käsitteleville ja varastoiville teollisuuslaitoksille ja muille toimijoille. Oppaassa esitetään ratkaisuesimerkkejä, joilla voidaan saavuttaa kemikaaliturvallisuuslainsäädännössä vaadittu taso. Lisäksi tarvitaan riskienarviointia ja tapauskohtaista harkintaa.

Uusi opas korvaa aiemman, vuonna 2015 julkaistun oppaan. Uudessa oppaassa otetaan kantaa aiempaa enemmän myös vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja esimerkiksi prosessilaitteistoihin.

Tukes valvoo vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia. Pienempien määrien käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen.

Opas on julkaistu Tukesin verkkosivulla. Oppaan voi halutessaan tallentaa itselleen pdf-muotoisena.

Lisätietoja
ylitarkastaja Sanna Pietikäinen, puh. 029 5052 686, etunimi.sukunimi@tukes.fi