Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Poliisi ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat huolissaan katuajotapahtumien ja nuorten mopomiittien turvallisuudesta. Tapahtumat ovat luvanvaraisia, ja ne edellyttävät järjestäjältä aina ilmoitusta poliisille ja riittäviä turvallisuusjärjestelyitä. Tärkeintä on huolehtia osallisten ja sivullisten turvallisuudesta. 

Kuluneen vuoden aikana poliisin ja Tukesin tietoon on tullut joitakin cruising- ja katuajotapahtumia sekä mopomiittejä, joissa on ilmennyt vaarallista käyttäytymistä. Tilaisuuksia on yhdistänyt se, että ne on järjestetty yleiseen liikenteeseen käytetyillä alueilla eli teillä, joissa on noudatettava tieliikennelakia. 

Tilaisuuksia on myös leimannut se, että niitä on järjestetty spontaanisti tai muuten ilman selkeää organisointia, jolloin tilaisuuksien turvallisuudesta ja lainmukaisuudesta ei ole huolehdittu. 

Tilaisuudet tiellä järjestettävä turvallisesti

Erilaiset katuajotapahtumat ja mopomiitit ovat kokoontumislaissa tarkoitettuja yleisötilaisuuksia, joista on tehtävä ilmoitus tapahtumapaikan poliisilaitokselle. Tämä korostuu tilaisuuksissa, jotka järjestetään tiellä ja joissa joudutaan tekemään erillisiä turvatoimia sekä liikennejärjestelyitä. 
Ilmoittamista ja muita muodollisuuksia tärkeämpää on huolehtia siitä, että tilaisuus järjestetään huolehtien osallistujien ja sivullisten turvallisuudesta sekä ennen kaikkea siitä, että tilaisuus on lainmukainen. 

– Poliisi ja Tukes ovat omassa toiminnassaan huomanneet, että katuajotapahtumissa ja mopomiiteissä on ollut jopa hengenvaarallisia läheltä piti -tilanteita, jotka olisi voitu estää ennalta tilaisuuden huolellisemmalla suunnittelulla, kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

 – Pieni ohjausvirhe ja suistuminen aiotulta uralta on aiheuttanut loukkaantumisia virallisten ratojen ja muiden turvallisten paikkojen ulkopuolella. Vaaratilanteisiin on yleensä liittynyt näyttämisen halu ja välinpitämättömyys omasta ja muiden turvallisuudesta.  Järjestäjän vastuulla ja tilaisuudesta ilmoittamisella onkin merkitystä nimenomaan turvallisuuden kannalta. 

Järjestäjä voi joutua korvaamaan vahinkoja

Spontaanisti, mutta puutteellisesti järjestetystä tilaisuudesta voi joutua vahingonkorvaus- ja jopa rikosvastuuseen. Lievemmillään tilaisuuden järjestäjä voi saada sakkorangaistuksen kokoontumisrikkomuksesta ja tilaisuuden osallistujat sakkoja tai liikennevirhemaksuja tieliikennelain vastaisesta menettelystä. 

– Synkimmillään järjestäjän ja osallistujien loppuelämää voi varjostaa vakava loukkaantuminen tai jopa kuolemantapaukset. Miltä tuntuu, jos kaveri jää alle tai joku loukkaantuu tekojen seurauksena? kysyy ylitarkastaja Kari Koponen Tukesista. 

Turvallisen tilaisuuden järjestäminen alkaa ilmoittamisella poliisilaitokselle ja hyvällä suunnittelulla. Tukesin verkkosivuilta löytyy ohjeita ja tietoja, jotka auttavat varmistumaan turvallisuudesta tällaisessa toiminnassa, kuten kiihdytys- ja nopeusajotapahtumien turvallisuus -ohje.

Linkki:  Kiihdytys- ja nopeusajotapahtumien turvallisuus 

Lisätiedot: 
poliisitarkastaja Heikki Kallio, Poliisihallitus, p. 0295 481 556 
ylitarkastaja Kari Koponen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), p. 0295 052 094