Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valtion tuki öljylämmityksestä luopumiselle on lisännyt voimakkaasti omakotitalojen öljylämmityslaitteistojen vaihtamista muihin lämmitysvaihtoehtoihin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) haluaa muistuttaa tarkastusliikkeitä öljysäiliöiden käytöstä poistamiseen liittyvistä toimista. Öljysäiliöiden pinnoittamiseen ei saa enää ryhtyä.

Öljysäiliöiden käytöstä poisto on tehtävä ympäristöä vaarantamatta

Tukes pyytää kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että tarkastusliike tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa öljysäiliön silmämääräisesti ennen käytöstä poistoa. 

Toiminnassa tulee noudattaa Lämmitysenergia Yhdistys ry:n vuonna 2012 julkaisemaa teknillistä suositusta TS-7:ää, Säiliöiden tarkastus ja huolto – Nestemäiset polttoaineet lämmityskäytössä. Lisäksi kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla voi olla tarkempia määräyksiä säiliöiden poistosta niistä aiheutuvien ympäristöriskien vuoksi. 

Tarkastusliikkeen on lähetettävä öljysäiliön poistosta ja mahdollisesta purkamisesta pöytäkirja pelastusviranomaiselle. Jos tarkastuksessa havaitaan puhkisyöpymiä, öljyä maaperässä tai rakenteissa, tulee tarkastusliikkeen ilmoittaa tästä pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.  

Jos käytöstä poistettu säiliö halutaan jättää maaperään, on kiinteistön omistajan tai haltijan haettava tähän poikkeuslupaa kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.  Lisäksi tarkastusliikkeen pitää tarkastaa säiliö. Tarkastusliike merkitsee tarkastuksesta laadittavaan pöytäkirjaan tiedon siitä, onko säiliö todettu ehjäksi.

Huom. Ennen öljysäiliön maasta kaivamista on huomioitava vesi- ja viemäriputkien sijainti. Maakaasun käyttöalueilla (Etelä- ja Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa) on myös selvitettävä mahdollisten kaasuputkien sijainti. 

Öljysäiliöiden pinnoitus ei ole hyväksyttävää

Maanalaisten, tärkeillä pohjavesialueilla olevien öljysäiliöiden pinnoittaminen on kielletty. Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee poistaa pinnoitettu säiliö käytöstä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohtana. Lainsäädännön mukaan metallisen öljysäiliön määräaikaistarkastuksen aikaväli on enintään 5 vuotta.

Myöskään muualle sijoitettujen öljysäiliöiden pinnoittamista Tukes ei pidä hyväksyttävänä, sillä pinnoituksen jälkeen säiliön vaipan paksuutta ei voida enää mitata luotettavasti. Pinnoitetun säiliön kuntoa ja tarkastusväliä ei voida tämän vuoksi määrittää luotettavasti. 

Tukesin edeltäjien (Teknillinen tarkastuskeskus TTK, Teknillinen tarkastuslaitos TTL) myöntämät erilliset öljysäiliöiden pinnoituspäätökset eivät enää ole voimassa. 

Tarkastusliikkeen on toimittava vastuullisesti ja ohjeiden mukaisesti 

Vaikka säiliön kunnosta huolehtiminen on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla, tulee hyväksytyn tarkastusliikkeen toimia teknillisen suosituksen TS-7:n mukaan ja noudattaa toiminnassaan pelastuslaitosten ja ympäristönsuojeluviranomaisten ohjeita. Tarkastusliikkeen tulee antaa asiakkaalle pöytäkirja tekemistään toimenpiteistä ja havainnoistaan sekä toimittaa pöytäkirja tarvittaessa ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaiselle.

Lisätietoja:
Merja Rajamäki, p. 029 5052 518
Markus Kauppinen, p. 029 5052 519
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi