Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vapaaehtoiseen valmisteluun nimetty poliittinen seurantaryhmä kuuli perjantaiaamun aloitustilaisuudessa työn etenemisestä alueella. Päijät-Hämeessä valmistelutyötä hallinnoi hyvinvointiyhtymä, ja yhtymän hallintojohtaja Veli Penttilä esitteli alkavan valmistelun periaatteita ja aikatauluja laajalle seurantaryhmälle.  

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen arvioi, että valmistelutyö on päässyt alkuun hyvässä ja avoimessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken.  

– Kaikkien tavoitteena on tietenkin Päijät-Hämeen väestön parhaat mahdolliset palvelut. On tärkeää, että kunnat ovat tiiviisti mukana hyvinvointialueen valmistelussa, Timonen totesi. 

Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Sirkku Hildén nosti esiin sen, että on erityisen tärkeää varmistaa alueen asukkaiden osallisuus hyvinvointialueen valmistelutyössä ja huolehtia siitä, että tietoa on avoimesti ja helposti kaikkien saatavilla.  

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Jos uudistus etenee suunnitellusti, Päijät-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. 

Sote-uudistuksen myötä kuntien rooli muuttuu suuresti, kun valtio rahoittaa ja ohjaa hyvinvointialueiden toimintaa. 

– Valmisteluvaiheessa on pyritty vaikuttamaan siihen, että valtion ohjaus olisi tarkoituksenmukaista ja strategista, ja säädöspohja onkin mennyt parempaan suuntaan. Aluevaltuuston ja -hallituksen rooli hyvinvointialueilla tulee olemaan merkittävä, minkä lisäksi vahva virkavalmistelu on edellytys hyvälle toiminnalle myös jatkossa, sanoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola. 

Rahoituksen lähtötaso nousi huolenaiheeksi 

Keskusteluissa huolenaiheeksi nousi se, takaako hyvinvointialueen rahoituksen lähtötaso Päijät-Hämeeseen laadukkaan ja inhimillisen palveluverkon niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastustoimenkin palveluissa.  

– On olennaista varmistaa rahoitus, joka takaa palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon toteuttamisen. Valmistelussa on myös tärkeää huomioida sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen muutoksessa, totesi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen.  

Myös Hyvärinen painotti sitä, että tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken on uudistuksessa keskeistä. 

Seitsemän työryhmää jatkaa uudistuksen valmistelua 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua varten on perustettu seitsemän työryhmää, joissa on edustus mm. hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, maakuntaliitosta, pelastuslaitokselta ja työntekijäjärjestöistä.  

  • Uudistuksen vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä 
  • Yleishallinto ja johtaminen -työryhmä 
  • Palvelutuotannon työryhmä 
  • Viestintätyöryhmä 
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä 
  • Talousasioiden työryhmä 
  • ICT- ja digityöryhmä. 


Lue lisää sote-uudistuksesta Päijät-HämeessäSote-uudistus Päijät-Hämeessä  

Päijät-Hämeen alueellisen sote-valmistelun viestintätyöryhmä  

Lisätietoja:  
Marina Erhola , viestintätyöryhmän puheenjohtaja
Puh. 040 183 4295, sähköposti: etunimi.sukunimi@phhyky.fi