Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jokaiselta pelastusviranomaiselta löytyy kuvallinen virkakortti, josta selviää henkilön edustama organisaatio sekä virka-asema organisaation sisällä. Mikäli henkilöltä ei löydy virkakorttia, häntä ei ole pakko päästää sisälle tarkastusta tekemään.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastuksia suorittavat henkilöt tunnistaa virkavaatetuksesta. Vaatteissa lukee lisäksi henkilön nimi ja virka-asema. Pelastuslaitoksen työntekijät liikkuvat lähes aina paloautolla tai pelastuslaitoksen logoilla varustetulla punaisella autolla, jonka katolla on vilkku.

Mies seisoo virkavaatteissa.
Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen esittelee pelastusviranomaisen asemavaatetusta.

Valvontakäynnit asiakkaiden luona sovitaan yleensä etukäteen. Poikkeuksena on nopeaa reagoimista vaativat tilanteet tai valvonta, jossa suurena massana valvotaan lyhyellä aikataululla useita toimijoita. Mikäli soittava tai paikalle tuleva henkilö epäilyttää, ota yhteyttä pelastuslaitoksen päivystävään palotarkastajaan asian selvittämiseksi p. 0440-773 222.