Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on Tekijä-kumppanina mukana Lahden ympäristöpääkaupunkivuodessa. Pelastuslaitos edistää vastuullisuutta omissa toimissaan muun muassa tehostamalla jätteiden lajittelua ja pyykkihuoltoa, kannustamalla työntekijöitään pyöräilyyn ja huomioimalla ympäristön pelastustoimissaan.

Pelastuslaitoksen vastuullisuustoimet

1)     Lajittelun varmistus kaikilla asemilla

Varmistamme kevään 2021 aikana, että kaikilla pelastusasemilla on mahdollisuus jätteiden lajitteluun, ja ohjeistamme työntekijöitä asiasta. Tavoitteena on, että jokaisella asemalla on käytössä ainakin sekajäte-, energia-, biojäte, pakkausjäte sekä pahvi, lasi ja metalli. Tarvittavien jäteastioiden hankintoja selvitellään omistajakuntien kanssa.

2)     Pyykkihuollon järkevöitys

Käymme läpi pyykkihuollon käytäntöjä ja katsomme, olisiko pyykin määrää mahdollista vähentää.

3)     Kannustaminen pyöräilyyn

Kannustamme henkilöstöä työmatkapyöräilyyn Kilometrikisa-tapahtuman avulla. Kilometrikisa on valtakunnallinen tapahtuma, joka kannustaa työpaikkoja pyöräilyyn. Jokaisen osallistujan pyöräilykilometrit lasketaan työpaikan yhteiseen kilometrimäärään ja osallistujat palkitaan. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ollut mukana kisassa vuodesta 2018. Vuonna 2020 joukkueeseemme osallistui 33 henkilöä ja kilometrejä kertyi yhteensä 42 987,6 km. Kisan sivuilla näkyy myös säästetty polttoaine- ja hiilidioksidimäärä ajettujen kilometrien mukaan. Viime vuonna pyöräilymme säästi polttoaineena laskettaessa 3009 litraa ja hiilidioksidipäästöinä 7522kg. Seuraava kilometrikisa starttaa 1.5.2021.

Pyöräily on ollut muutenkin perinteinen kuntoilumuoto pelastuslaitoksella. Järjestämme vuosittain kesäkuussa Vesijärven kierto -pyöräilytapahtuman, jossa nimensä mukaisesti kierretään pyörillä Vesijärvi. Matkaa kertyy noin 85 km.

4)     Vastuullisuusteemat esillä henkilöstölehti Lieskahduksessa

Pelastuslaitos julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Lieskahdus-lehteä, joka postitetaan henkilöstölle ja sidosryhmille. Vastuullisuusasioita pidetään artikkeleissa esillä vuoden 2021 aikana ja kerrotaan ympäristöpääkaupunkiyhteistyöstä.

5)     Pelastustoimintaosaston vastuullisuustoimet

– Öljyntorjuntavalmiuden ylläpito maa-alueilta ja vesistöistä

Pelastuslaitoksen öljyntorjunta-organisaatio koostuu päätoimisesta henkilöstöstä ja sopimushenkilöstöstä, ja öljyntorjuntatoimet toteutetaan olemassa olevan järjestelmän mukaisesti. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on jatkuvassa valmiudessa kaksi päivystävää palomestaria ja päällikköpäivystäjä, joilla on riittävät tiedot ja taidot torjuntatoimien aloittamiseen mahdollisen öljyvahingon sattuessa.

Päijät-Häme kuuluu maaöljyvahinkojen torjunnan piiriin ja kalustokokonaisuuksissa on huomioitu öljyntorjunta maalla ja vesistössä.

– Vaarallisten aineiden torjuntavalmiuden ylläpito

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on kalustoa ja osaamista vaarallisten aineiden torjuntaan. Laitoksella on käytössään mm. puhdistus- ja voimakontti. Keski-Uudenmaalla sijaitseva kemikaalitorjuntayksikkö KU-3058 voidaan tarvittaessa hälyttää Päijät-Hämeeseen. Vaarallisten aineiden torjuntaa harjoitellaan säännöllisesti.

– Sähköautojen sammutusvalmius vesitiiviillä siirtolavalla ja sammutusjätevesien talteenotto

Sähköautot ovat akustonsa vuoksi hankalia sammuttaa ja syttyvät helposti uudelleen. Vesitiivis siirtolava helpottaa sammuttamista ja mahdollistaa haitallisia aineita sisältävien sammutusjätevesien talteenoton ja toimittamisen puhdistukseen.

– Sammutusjätevesien kerääminen ja käsittely

Tilanteen vaatiessa sammutusjätevesiä pyritään tulipalojen yhteydessä ottamaan talteen ja toimittamaan jätteidenkäsittelyyn.

– Harjoitustoiminnan ympäristökuormituksen vähentäminen

Pelastuslaitos pyrkii harjoitustoiminnassaan vähentämään ympäristön kuormitusta ja selvittää mm. harjoitustalon puunpolton vähentämistä/savun tuottamista ympäristöystävällisemmin keinoin.

Kuva: Lahden kaupunki

Taustatietoa ympäristöpääkaupunkivuodesta

Lahti on valittu Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuonna 2021. Päijät-Hämeen pelastuslaitos lähtee kumppanina mukaan ympäristöpääkaupunkivuoteen. Euroopan ympäristöpääkaupunki (EGCA) on Euroopan komission järjestämä kilpailu. Nimitys jaetaan vuosittain yhdelle kaupungille, joka on ympäristötoiminnan edelläkävijä, toimii esimerkkinä muille kaupungeille sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos kertoo muun muassa, mitä vastuullisuus tarkoittaa toiminnassamme ja millaisia ympäristötekoja teemme. Pyrimme hyödyntämään ympäristöpääkaupunkivuotta myös turvallisuusviestinnän tapahtumissa. Lisäksi Lieskahdus-lehti nostaa aihepiiriä vuoden aikana esiin.

Pelastuslaitoksen ympäristöpääkaupunkityöryhmässä ovat mukana hallintopäällikkö Merja Saasmo, koulutussuunnittelija Teemu Peltomaa, ensihoitaja Laura Virta-Sipi, ensihoitaja Juha Halme ja viestintäsuunnittelija Salla Virta. Kiinnostuneita otetaan yhä mukaan.

Lisätietoa ympäristöpääkaupunkivuodesta