Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päijät-Hämeen pelastuslaitos esittää vakinaisen, ympärivuorokautisen pelastusaseman perustamista Asikkalaan alueen toimintavalmiuden turvaamiseksi. Pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt esitystä 24.3. kokouksessaan ja puoltaa aseman perustamista. Lopullisen päätöksen tekee Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus.

Asikkalaan esitetyn vakituisen pelastusaseman henkilöstövahvuus olisi ympäri vuorokauden yksi ruiskumestari ja kolme palomiestä.

”Pelastusasema tukisi toteutuessaan samalla huomattavasti Padasjoen, Sysmän sekä Heinolan toimintavalmiutta ja laajemmassa mielessä myös koko Päijät-Hämeen toimintavalmiutta”, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen sanoo.

Vakinaisen aseman tarvitsema kalusto on jo olemassa, ja tarvittavat majoitustilat on mahdollista toteuttaa rakenteilla olevan Asikkalan pelastusaseman yhteyteen vielä kuluvan vuoden aikana. Asema nostaisi henkilöstökustannuksia noin 900 000 euroa vuodessa.

Toimintavalmius ei nykymallilla Asikkalassa täyty

Asikkalassa toimii henkilökohtaiseen sopimukseen perustuva palokunta. Pelastustoiminnan toimintavalmius on järjestetty henkilökohtaisen sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa tehneiden sopimuspalokuntalaisten toimesta. He ovat lähteneet alueensa hälytyksiin sopimustensa mukaisesti. Toimintaan on liittynyt myös virka-ajan ulkopuolinen varallaolo, jota varten on nimetty erikseen hälytysryhmät.

Sopimuspalokuntalaisten määrä on Asikkalassa kuitenkin vähentynyt, eikä uusia jäseniä ole yrityksistä huolimatta  saatu riittävästi. Tilanne on vaikeutunut vuoden 2019 jälkeen, ja vuosina 2020 ja 2021 ei pelastustoiminnan toimintavalmiutta ole nykysopimuksilla enää pystytty varmistamaan lainsäädännön ja voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2021–2024 velvoitteiden mukaisesti.

Poikkeusjärjestelyjä on jo tehty

Pelastuslaitos on tehnyt syksystä 2020 alkaen poikkeusjärjestelyjä pelastustoiminnan toimintavalmiuden varmistamiseksi mm. siirtämällä Asikkalaan päiväpalomestarin sekä kohdentamalla kalustonhoitajan työpanosta Asikkalaan. Tehdyt toimenpiteet ovat helpottaneet virka-ajan toimintavalmiuden varmistamista, mutta virka-ajan ulkopuoliseen toimintavalmiuteen tällä ei ole ollut vaikutusta.

Hälytysvasteita on lisäksi muutettu niin, että Asikkalan hälytyksiin on hälytetty Asikkalan puolivakinaisen palokunnan lisäksi toinen yksikkö varmistamaan avun saanti. Kauempaa tuleva pelastusyksikkö ei kuitenkaan pääse paikalle yhtä nopeasti.

Asikkalassa on huomattava määrä erityisriskejä, ja hälytystehtävien määrä korkea sopimushenkilöstön hoidettavaksi. Riskejä nostavat mm. laajat pohjavesialueet, kanavat, sillat ja runsas veneliikenne, Vesivehmaan lentokenttä, hotelli Tallukka, teollisuus sekä laaja metsäalue.

Vuonna 2021 palvelutasopäätöksen mukainen toimintavalmius toteutui Asikkalassa vain 61 prosentissa hälytyksistä. Vakituisen pelastusaseman avulla alueen turvallisuutta ja toimintavalmiusaikoja saataisiin parannettua merkittävästi.

Lisätietoja:

Jari Hyvärinen
Pelastusjohtaja
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
p. 0440-773 100
jari.hyvarinen@paijatha.fi