Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tietoa sote- ja pelastustoimen uudistuksesta tarvitaan paljon lisää – mieluiten paikallisen median kautta

Päijäthämäläisille lokakuun alkupuolella tehdyssä kyselyssä vain joka viides vastaaja arvioi tietävänsä, mitä sote- ja pelastustoimen uudistuksessa suurin piirtein tapahtuu Päijät-Hämeessä. Tietämys oli keskimääräistä parempaa 50 vuotta täyttäneiden keskuudessa.

Vastaajat toivoivat saavansa lisää tietoa muutoksesta mieluiten paikallismedian kautta: sitä toivoi 45 % vastanneista. Perinteiset kanavat viestinnässä vaikuttivat muutenkin suosituilta: jopa joka viides toivoi saavansa aiheesta kirjeen tai tiedotteen kotiin. Lähes yhtä suosittuja tiedonsaantikanavia ovat Päijät-Soten sosiaalinen media tai uutiskirje ja verkkosivut.

Aluevaalit kiinnostavat ja palveluihin halutaan vaikuttaa, erityisesti nimettömänä

Alueen asukkaat osallistuvat mieluummin anonyymisti (kuntalaiskyselyt ja äänestäminen) kuin henkilökohtaisesti (asukasraadit, erilaiset neuvostot tai henkilökohtainen palaute) alueen palveluiden kehittämiseen.

Suosituimmat vaikuttamiskanavat ovat vastausten perusteella kuntalaiskyselyihin vastaaminen ja äänestäminen aluevaaleissa. Näin haluaa vaikuttaa neljä viidesosaa asukkaista.

Vaikka aluevaalit koetaan tärkeänä vaikuttamiskanavana, vain reilu puolet vastaajista kertoi olevansa tietoinen 23.1.2022 järjestettävistä aluevaaleista. Kuitenkin jopa 81 % kyselyyn vastanneista ilmoitti varmasti tai todennäköisesti äänestävänsä aluevaaleissa.

Mitä iäkkäämmästä vastaajaryhmästä oli kyse, sitä paremmin aluevaalit olivat tiedossa ja sitä varmemmin vastaajat kertoivat käyvänsä äänestämässä.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän 18 vuotta täyttäneet asukkaat. Taloustutkimus toteutti kyselyn puhelinhaastatteluin. Kyselyyn vastasi yhteensä 703 henkilöä. Tutkimuksen aineisto kerättiin 5.–23.10.2021.

Sote-uudistus Päijät-Hämeessä (paijat-sote.fi)