Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Loma-asuntojen itsearviointimateriaalien postituksessa on käynyt inhimillinen virhe. Asiakkaalle on postitettu loma-asuntojen materiaalin mukana pientaloja varten laadittu vastauslomake.

Asiakkaalle toimitetuissa materiaaleissa on kerrottu mahdollisuudesta palauttaa tiedot sähköisesti. Suosittelemmekin palautusta sähköisen järjestelmän kautta, sillä materiaaleissa oleva linkki ohjaa oikeaan vastauslomakkeeseen. Asiakas voi myös palauttaa saamansa väärän lomakkeen postin kautta. Huomioitavaa on, että nuohousväli vakituisissa asunnoissa on yksi vuosi ja loma-asunnoissa kolme vuotta. Malli oikeasta lomakkeesta.

Itsearvioinnissa pelastuslaitos postittaa valmiin materiaalin rakennuksen asukkaalle tai omistajalle omatoimista tarkastusta varten. Tarkastuksesta palautetaan pelastuslaitokselle vastauslomake. Pientalojen ja loma-asuntojen palautuneita lomakkeita valvovat työvuorojen palomiehet. He ovat tarvittaessa yhteydessä lomakkeen palauttaneeseen henkilöön ja kysyvät mahdollisia lisätietoja tai selvittävät lomakkeessa havaittujen puutteiden korjaamisen tilannetta.

Oman rakennuksen palotarkastuksella sitoutetaan asukasta ottamaan itse vastuuta omasta turvallisuudestaan. Samalla pelastuslaitos voi suunnata resursseja tehokkaammin riskiperusteisesti ja kohdentaa palotarkastuksia tai tiettyyn aihepiiriin liittyvää valistusta niihin rakennuksen omistajiin tai asukkaisiin, jotka ovat havainneet vakavia turvallisuuspuutteita tai jotka eivät palauta vastauslomaketta lainkaan. Mikäli itsearviointilomakkeen täyttäminen on haastavaa, on aina mahdollista pyytää palotarkastaja suorittamaan palotarkastus paikan päälle.

Vuosittain itsearviointimateriaalin saa 10 % loma-asuntojen omistajista Päijät-Hämeessä.

Lisätietoja: riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, marjo.oksanen@paijatha.fi, p. 0440-773 208