Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue.

Tehtävän kuvaus

Koulutuspäällikkönä vastaat pelastuslain keskeisestä tehtävästä, turvallisuusviestinnästä, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella. Toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. turvallisuusviestinnän suunnittelu ja ohjaus, henkilöstön koulutus ja tukeminen, tapahtumien organisointi, turvallisuusviestintä sosiaalisessa mediassa, kaluston ja materiaalien hankinta, koulutustoiminta ja järjestöyhteistyö. Toimit lisäksi pelastuslaitoksemme edustajana valtakunnallisissa verkostoissa. Viran ensisijainen toimipaikka tulee olemaan Paavolan pelastusasema Lahdessa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja B–luokan ajokorttia. Tehtävien hoito edellyttää lisäksi monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan onnettomuuksien ehkäisytyön sisällön tunteminen ja aiempi kokemus kouluttajana toimimisesta.

Palkka 3 275,97 e/kk.

Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella määräytyvää määrävuosilisää enintään 8 % ja vuoden työsuhteen jälkeen henkilökohtaista lisää, joka on tällä hetkellä keskimäärin 9 %.

Työaika

Säännöllinen työaika on KVTES III luku 7 §:n mukainen toimistotyöaika.

Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti tai sähköpostilla jari.hyvarinen@paijatha.fi.

Hakuaika 11.11.2022 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo (CV). Oikeaksi todistetut jäljennökset opinto- ja työtodistuksista tai muu tarvittava selvitys hakijan kelpoisuudesta pyydetään esittämään haastattelussa. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimeen valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitulta edellytetään suostumista perusmuotoisen turvallisuusselvityksen laadintaan sekä huumetestaukseen. Aiemmat sisäisessä haussa tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Kirjekuoreen tai sähköpostiin merkintä

`Hakemus koulutuspäällikön virkaan´

Lisätietoja

Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen p. 0440-773 208
Koulutuspäällikkö Jarmo Kouhia p. 0440-773 207