Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoustilassa 8 henkilöä keskustelee.

Päijät-Hämeessä järjestettiin 17. lokakuuta 2023 moniviranomaisharjoitus. Harjoituksessa käytiin karttaharjoitusten avulla läpi vaarallisten aineiden onnettomuutta, jossa rikkihapporekka kaatuu Lahden ohitustien tunnelissa, ja happoa valuu tunnelin keräysjärjestelmään sekä sadevesikaivoihin.

− Harjoituksessa toistettiin todellisuudessa tapahtunut rikkihappo-onnettomuus oikeaa tilannetta vaativammissa olosuhteissa, valmiuspäällikkö, harjoituksen johtaja Mika Nevalainen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Moniviranomaisharjoitukseen osallistui yhteensä noin 40 henkilöä Hämeen Poliisista, Traficomilta, Fintrafficista, ELY-keskukselta, Lahti Aqualta, Terranorilta, Rambollista sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimesta, riskienhallinnasta ja varautumisesta sekä ensihoidosta.

Nevalaisen mukaan erityisesti näkemykset eri toimijoiden kyvyistä ja yhteistoiminnasta selkiytyvät harjoituksen aikana.

Harjoituksen järjestivät Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tunneliturvallisuusvastaava Kimmo Toivonen ja tunnelin hallinnoija Tero Tiensuu pitivät harjoituksen tärkeimpinä sisältöinä testata olemassa olevia toimintamalleja sekä parantaa tiedonvaihtoa.

− Harjoittelemme erityisesti vakavia onnettomuuksia, joita onneksi tapahtuu oikeasti harvoin, Toivonen sanoo.

Pelastuslaitos keskittyi harjoituksessa myös pelastustoiminnan johtamiseen.

EU:n tunnelidirektiivi säätelee maantietunneleissa järjestettäviä harjoituksia, ja niitä tulee järjestää vähintään kahden vuoden välein. Joka toinen harjoitus pidetään käytännönharjoituksena paikan päällä.