Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Hymyilevä mies pukeutuneena pelastusalan juhlapukuun. Kädessä kunniakirja Vuoden sopimuspalokuntapäällikkö.

Palopäällystöliiton perusteluissa korostuvat aktiivisuus ja auttamisen asenne. Jorma Sainiolla on poikkeuksellisen laaja-alainen ja pitkäjänteinen historia sopimuspalokuntatoiminnassa. Sysmän VPK:ssa hän on toiminut päällikkönä 20 vuotta.

Suomen Palopäällystöliitto valitsi Sysmän VPK:n päällikön Jorma Sainion Vuoden sopimuspalokunnan päälliköksi 2023. Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoimea, ja Sysmän VPK on yksi Päijät-Hämeessä toimivasta 21 sopimuspalokunnasta.

Suomen Palopäällystöliitto kiittelee Sainion pyyteetöntä työtä, jossa auttamishalu ja palokunnan toimintaedellytyksistä huolehtiminen ovat ajaneet hänen elämässään monen muun asian edelle. Jorma Sainiolla on poikkeuksellisen laaja-alainen ja pitkäjänteinen historia sopimuspalokuntatoiminnassa. Sysmän VPK:ssa hän on toiminut sopimuspalokunnan päällikkönä 20 vuotta.

− Jorma Sainiolle palokuntatyö, toisten auttaminen ja sysmäläisten turvallisuudesta huolehtiminen ovat olleet merkityksellisiä asioita, Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen jakanut Ilkka Horelli kertoo.

Yrittäjä ja liikkeenharjoittaja Jorma Sainio on toiminut pitkäaikaisena VPK-aktiivina sysmäläisten turvallisuuden ja turvallisuusvalistuksen edistämiseksi. Sainio on arkipäivisin jopa sulkenut liikkeensä lähteäkseen pelastustoimen hälytystehtäviin.

− Työni Itsenäisenä yrittäjänä yhdessä vaimoni kanssa on mahdollistanut paljon ja ennen kaikkea aktiivisen mukanaolon hälytystoiminnassa. Olen pystynyt lähtemään hälytyskeikoille niin päivällä kuin yöllä, hän kertoo.

Jorma Sainio on arvostettu VPK-aktiivi ja Sysmän VPK:n päällikkö. Hän oli perustamassa Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien liiton paikallisosastoa vuonna 2003 ja valmistelemassa Päijät-Hämeen palokunta- ja aluesopimuksia pisteytyksineen. Sainiolla oli myös keskeinen rooli palokuntasopimuksen aikaansaamisessa Sysmän kunnan kanssa ennen pelastustoimen siirtymistä maakunnallisen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vastuulle.

− Meillä on olut hyvin aktiivinen palokunta ja kohtuullisen paljon keikkoja. Jos en ole ollut harjoittelemassa, keikalla tai kurssilla, niin on ollut hallinnollista työtä.

Jorma Sainion puheenjohtajakaudella Sysmän 1950-luvulta peräisin olevan VPK:n tanssilavan alueella toteutettiin mittavat kunnostustyöt.

Suomen Palopäällystöliitto haluaa tunnustuksella osoittaa kiitosta sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa. Tunnustuksen tarkoituksena on myös kohottaa sopimuspalokuntien päälliköiden arvostusta.

Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus jaettiin nyt yhdeksättä kertaa. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain Palopäällystöliiton Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston johtokunta.

Lisätietoa palkitsemisesta SPPL:n verkkosivuilla

Kuva: Joel Kauppinen