Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sisäministeriön tiedote:
Sisäministeriö esitti kehysriihessä lisäpanostuksia mm. pelastustoimen koulutukseen, Pelastusopiston toiminnan turvaamiseen, pelastustoimen valtakunnalliseen johtamiseen ja uusien hyvinvointialueiden ohjaukseen sekä varautumiseen ja väestönsuojeluun. Hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa pelastustoimelle esitetyt lisäykset eivät toteutuneet.

– Väestönsuojelun osalta kehysriihessä sovittiin, että rahoitukseen palataan kevään toisessa lisätalousarviossa. Ukrainan sota on osoittanut jälleen väestönsuojelun tärkeyden. Suomessa väestönsuojelulla on vahva pohja, mutta koulutusta ja koordinointia tarvitaan, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

Lisäksi Pelastusopistolle osoitetaan 2,3 miljoonaa euroa vuodelle 2023 kohdentamalla rahoitusta sisäministeriön sisällä uudelleen.

– Tämä on ehdottoman välttämätöntä alamme koulutuksen nykytason säilyttämiseksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä, sillä koulutusta on lisättävä merkittävästi, jotta pystymme vastaamaan lisääntyvään pelastajatarpeeseen, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka toteaa.

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka avaa pelastustoimen merkitystä yhteiskunnan kriisinkestävyydelle ja alan resurssitarpeita blogissaan. Hän nostaa esiin muun muassa puuttuvan rahoituksen seurauksia pelastustoimen lähipalvelujen tuottamiselle sekä siviilivalmiuden ja väestönsuojelun kehittämisen tarpeita muuttuneen eurooppalaisen turvallisuusympäristön seurauksena.

– Siviilivalmiuden ja varautumisen (väestönsuojelun ja -suojat) kehittäminen on jäänyt viime vuosikymmeninä hallinnollisten uudistushankkeiden, muiden tehtävien ja voimavarapuutteiden jalkoihin ja järjestelmä on päässyt rapautumaan. Muuttunut turvallisuustilanne alleviivaa korjausliikkeen tärkeyttä, Kohvakka sanoo.

Sisäministeriön blogi | Pelastustoimi on yhteiskuntaa varten kaikissa kriiseissä