Turun yliopiston varhaiskasvatuksen turvallisuuden kehittämiseen keskittynyt Kidisafe-hanke on luonut päiväkodin tilojen turvallisuuden parantamiseksi tarkastuslistat. Tarkoituksena on, että henkilöstö tarkastaa listojen avulla päiväkodin tilat läpi säännöllisesti ja kertoo puutteista päiväkodin johdolle.

Tarkastuslistat on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuksen, Satakunnan pelastuslaitoksen ja Pikkunorssi-harjoittelupäiväkodin kanssa.

Päiväkotien tarkastuslistat ovat ladattavissa hankkeen sivuilta.

Lisätietoja: Kidisafen hankejohtaja Brita Somerkoski brita.somerkoski@utu.fi, +358 44 209 0040

Esimerkki päiväkotien tarkastuslistasta. Kuva: Kidisafe-hanke