Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Viranomaisyhteistyö korostuu harjoituksissa. Kuva: Salla Virta/Phpela

Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistuu Puolustusvoimien Maavoimien paikallispuolustusharjoitukseen 2.-9.9.2022. Myös Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta PHTURVA on mukana.

Paikallispuolustusharjoituksen tavoitteena on vahvistaa alueen toimintakykyä häiriötilanteissa ja harjoitella viranomaisten tilannekuvan muodostusta ja jakamista, tiedonvaihtoa, raportointia sekä yhteistoimintaa moniviranomaistilanteessa.

Hämeen harjoitukseen osallistuu n. 1400 henkilöä mm. Hämeen poliisista, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksilta, Hätäkeskuslaitoksesta, Länsi- ja Sisä-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoista sekä alueen kaupungeista ja kunnista.

Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta mukana on johtoa, päällystöä, pelastustoiminnan osaston ja riskienhallinnan henkilökuntaa sekä Ahtialan VPK ja Harjunalustan VPK. Harjoituksia järjestetään yhdessä Järvipelastajien kanssa myös Päijänteellä.

Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan organisaatiot harjoittelevat poikkeavien tilanteiden ensivaiheen käsittelyä ja tuottavat tilannetietoa harjoituksen käyttöön.

Tänä syksynä harjoituksissa on mukana esimerkiksi väestönsuojeluun liittyviä teemoja.

Maavoimien esikunnan johtamaan harjoituskokonaisuuteen kuuluu kuusi osaharjoitusta eri puolilla maata. Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään Maavoimissa kahdesti vuodessa koko Suomen alueella.

Lisätietoa:

Mika Nevalainen, valmiusmestari 0440 773123, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Puolustusvoimien Maavoimien verkkosivu