Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 2. luokan oppilaille järjestämät 112-hätäpuhelukoulutukset tavoittivat viime vuonna 1094 lasta. Pelastuslaitos järjestää oppitunnin yhteistyössä alueen koulujen kanssa. 112-hätäpuheluopetusta jatketaan myös vuonna 2022.

Piirroskuva, jossa lapsi on kaatunut suksilla ja kaveri soittaa puhelimella apua.
Koulutuksen alussa mietitään yhdessä lasten kanssa, mikä hätänumero on, ja milloin siihen voi soittaa. Kuva: Juho Sihvonen

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoitteena on kohdata jokainen Päijät-Hämeessä asuva lapsi neljä kertaa ennen aikuistumista. 7-8-vuotiaille suunnattu 112-koulutus on osa tätä. Vuonna 2021 hätänumerokoulutusta tarjottiin mukaan ilmoittautuneille päijäthämäläiskouluille koronapandemian vuoksi etäyhteyksin.

112-koulutus tutustuttaa tokaluokkalaiset yleiseen hätänumeroon ja opettaa heitä tekemään hätäilmoituksen. Koulutus muodostuu noin yhden oppitunnin mittaisesta opetushetkestä, jonka jälkeen jokainen oppilas pääsee harjoittelemaan hätänumeroon soittamista.

Yli tuhat 2-luokkalaista Päijät-Hämeestä mukana

Päijät-Hämeen pelastuslaitos piti hätäpuheluopetusta vuoden 2021 aikana 1094 toisen luokan oppilaalle. Etäyhteyksin pidettyjä oppitunteja oli kaikkiaan 35, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen koulutussuunnittelijana vuonna 2021 työskennellyt Teemu Peltomaa kertoo.

”Koulutuksella pyrittiin jäljittelemään luokassa tapahtuvaa opetusta mahdollisimman pitkälle, ja jättämään koulutuksen loppuun aikaa keskustelulle, jolloin oppilailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tai muuten vain kertoa omia kokemuksiaan. Tällaista keskusteluahan käydään aina luokassakin.”, Peltomaa sanoo.

Opettajilta saadun palautteen perusteella 112-koulutusta on pidetty tärkeänä osana lasten turvallisuuskasvatusta. Erityisesti soittoharjoittelua hätänumeroon pidettiin erittäin tarpeellisena ja hyödyllisenä koulutuksen osana, ja sen uskottiin madaltavan kynnystä hätäpuhelun soittamiseen todellisessa tilanteessa.

”Osa piti soittoharjoituksista kovasti, osaa ne jännitti”, tiivisti yksi opettaja luokan tuntemukset palautteessaan. Koulutuksessa lapsia rohkaistaan toimimaan tilanteen jännittävyydestä huolimatta.

”On palkitsevaa huomata miten jännittynyt lapsi rentoutuu harjoituspuhelun aikana huomattuaan, että kaikki menee hienosti, ja hän osaa toimia oikein”, harjoituspuheluita vastaanottanut Teemu Peltomaa sanoo.

Avun hälyttäminen käydään läpi kohta kohdalta

Koulutuksen alussa mietitään yhdessä lasten kanssa, mikä hätänumero on, ja milloin siihen voi soittaa.

On myös tärkeä tietää, että hätänumeroon voi soittaa, vaikka puhelimessa ei olisi sim-korttia tai PrePaid-liittymästä olisi raha loppu.

Matkapuhelimiin on mahdollista ladata myös 112 Suomi -sovellus, jonka avulla tieto soittajan sijainnista välittyy suoraan hätäkeskukseen. Tämä auttaa avun saamisessa oikeaan paikkaan, vaikka soittaja ei osaisi kertoa osoitetta.

112-koulutuksessa oppilaille kerrotaan, että puheluun vastaa hätäkeskuksessa ihan oikea ihminen, jonka kysymyksiin vastaamalla asiat selviävät ja oikeanlaista apua saadaan paikalle. Koululaiset saavat myös vihon, jonka tehtävissä käydään läpi tärkeitä asioita apua hälyttäessä. Lapset pohtivat esimerkiksi, mitä hätäpuhelun soittajan on hyvä kertoa ja mikä on koulun tai oman kodin osoite.

Tehtävien jälkeen jokainen saa harjoitella hätäpuhelun soittoa, johon oikean Hätäkeskuksen sijaan vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen työntekijä. Soitot ovat usein koulutuksen mieleen jäävin osuus, ja tarkoitus onkin, että jos joku lapsista joutuu myöhemmin soittamaan apua, hän uskaltaa sen tehdä.

Vuoden 2022 koulutuksia voi nyt varata

”112-hätäpuheluopetusta jatketaan myös vuonna 2022. Ne 2-luokkalaisten opettajat, jotka eivät ole vielä varanneet koulutusta, voivat olla minuun yhteydessä”, sanoo koulutussuunnittelija Jarmo Kouhia.

Lisätietoa:

koulutussuunnittelija Jarmo Kouhia, 0440 773 207, jarmo.kouhia@paijatha.fi,
Päijät-Hämeen pelastuslaitos

11.2. vietetään valtakunnallista 112-päivää