Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tulevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensimmäistä strategiaa on tärkeää valmistella avoimesti alueen kuntien, kuntalaisten, sote- ja pelastusalan henkilöstön sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tämä nousi laajasti esiin sote-uudistuksen alueellisen valmistelun poliittisessa seurantaryhmässä 23.4. Yhteinen valmistelu luo hyvän alun tulevalle aluevaltuustolle. 

Maantiesilta auringonpaisteessa. Alla sininen järvi ja saaria, taustalla sininen taivas ja metsää.
Kuva: Phhyky

Hyvinvointialueen strategiaa valmistellaan väliaikaisen hallinnon aikana, mutta aluevaaleissa valittava valtuusto käsittelee ja hyväksyy sen aloittaessaan toimikautensa. 

“Strategian valmistelutyö on aloitettava nyt, jotta voimme varmistaa ajan riittävälle keskustelulle koko alueella. Sitä kautta yhteinen omistajuus asiaan voi syntyä jo ennen aluemalliin siirtymistä”, painotti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.  

Päijät-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen yhdistävä hyvinvointialue on tarkoitus perustaa lailla 1.7.2021 ja toiminnan alkaa 1.1.2023. Jos sote-uudistuksen valmistelu pysyy aikataulussaan, aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022 ja aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.  

“Arjen näkökulma on se, että aluevaltuusto aloittaa toimintansa aivan uutena toimielimenä eikä se pysty kahdeksassa kuukaudessa luomaan uuden hyvinvointialueen strategiaa tyhjästä. Siksi alustavan valmistelun ilmapiirin täytyy olla hyvin avoin, valmistelu nojaa kuntien ja niiden päättäjien luottamukseen. Lisäksi niiden ratkaisujen, joita on välttämätöntä tehdä jo nyt, on oltava riittävän joustavia, jotta aluevaltuusto pystyy toimimaan niiden kanssa”, totesi myös Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.  

Esitys väliaikaishallinnon kokoonpanosta etenee kuntiin käsiteltäväksi 

Seurantaryhmä käsitteli myös suunnitelman hyvinvointialueen väliaikaisen hallinnon kokoonpanosta.  

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelua ja käyttää sen päätös- ja puhevaltaa lakiesityksen voimaantulon ja aluevaltuuston toimikauden alun välisen ajan. 

Esityksen mukaan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen kuuluisi 10 jäsentä: yhdet Lahdesta, Heinolasta, Sysmästä, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ja erityishuoltopiiri Etevasta sekä viisi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä. 

Keskustelun jälkeen esitykseen päätettiin lisätä Orimattilan edustaja vahvistamaan kuntien edustusta ja nostaa jäsenmäärä siten yhteentoista.  

Hallituksen esityksen mukaan osapuolten on sovittava myös siitä, mikä taho asettaa valmistelutoimielimen ja tukee sen toimintaa. Valmistelutyöryhmä ehdotti kokouksessaan valmistelutoimielimen asettajaksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitusta. 

Muutosesityksen jälkeen seurantaryhmä hyväksyi esityksen, ja se etenee alueen kunnanhallituksiin käsiteltäväksi.  

Lopullisesti asiasta päättävät Päijät-Hämeen kunnat ja hyvinvointiyhtymä, erityishuoltopiiri Eteva sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos. 

Päijät-Hämeen alueellisen sote-valmistelun viestintätyöryhmä   

Lisätietoja:  

Marina Erhola
Viestintätyöryhmän puheenjohtaja,
040 183 4295

www.paijat-sote.fi/soteuudistus