Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on valmistellut alku vuodesta asti pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2024–2025. Palvelutasopäätös ohjaa pelastustoimea ja määrittelee palvelujen tason sekä tavat, joilla palvelut Päijät-Hämeessä tuotetaan ensi vuodesta alkaen.

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueille. Näin ollen tulevasta pelastustoimen palvelutasosta Päijät-Hämeessä päättää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto. Valmisteluvastuu on pelastustoimen toimialalla.

Kesäkuussa valmistuneesta pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta on saatu lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Luonnosta täydennettiin AVI:n lausunnon mukaisesti.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen lautakunta päätti kokouksessaan 5. lokakuuta 2023 yksimielisesti esittää valmisteltua pelastustoimen palvelutasopäätöstä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Lautakunta pyysi huomioimaan, että palvelutasopäätös pitää sisällään monia suunnitelmia, joilla on kustannusvaikutuksia pelastustoimen budjettiin maakunnan turvallisuuden ja varautumisen ylläpitämiseksi nykytasolla. Lautakunta tarkasteli kokouksessaan myös pelastustoimen kehittämisen painopisteitä sekä tavoitteita tuleville vuosille.

Pelastustoimen palvelutasopäätös on aluehallituksen käsittelyssä 16. lokakuuta 2023, josta se etenee aluevaltuuston kokoukseen 6. marraskuuta. Uusi palvelutasopäätös tulee voimaan 1.1.2024.