Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Tiiliverhoiltu, punaruskea uusi pelastusasema, jonka edessä punainen pelastuslaitoksen pakettiauto.
Muutto Orimattilan uudelle pelastusasemalle tapahtuu helmi-maaliskuussa 2022. Kuva: Orimattilan kaupunki

Orimattilan uuden pelastusaseman rakennus ja suurin osa pihoista ovat lähes valmiita. Tammi- ja helmikuu ovat varattuja mahdollisten virheiden ja puutteiden korjaamiselle, pelastuslaitoksen ja poliisin omalle kalustamiselle sekä tilojen tuulettamiselle.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos aloittaa oman muuttonsa uusiin tiloihin helmikuun lopussa. Muutto kestää noin viikon. Aluksi pelastuslaitos saa käyttöönsä uusista tiloista kolme autotallia. Näihin talleihin tulee ensilähtökalusto eli sammutusauto, säiliöauto ja ambulanssi. Muita talleja ei saada vielä käyttöön, koska moduulirakenteinen väistötila estää muiden tallien käytön. Tästä syystä muu kalusto jää edelleen vanhalle paloasemalle.

Väistötilan purku alkaa alustavan aikataulun mukaan maaliskuun puolivälissä ja kestää noin kolme viikkoa. Purkamisesta vastaa pelastuslaitos. Loput pihoista tehdään väistötilan purkamisen jälkeen eli arvion mukaan huhtikuun 2022 alkupuolesta lähtien. Kaikki pihat ovat valmiina toukokuun puolivälissä ja silloin saadaan käyttöön uuden pelastusaseman loputkin tallit.

Orimattilan pelastusaseman työmaa Vuoden olosuhdehallinnan kohde

Orimattilan pelastusaseman työmaa on valittu rakennuskone- ja laitevuokraamo Cramon Vuoden olosuhdehallinnan kohteeksi. Macra Oy on toteuttanut työmaalla suunnitelmallisesti esimerkiksi kosteuden- ja pölynpoistoa perehdytyksestä käytönaikaiseen seurantaan asti. Olosuhdehallinta oli keskeinen teema jo kilpailutuksessa.

Orimattilan pelastusasema on toiminut vuosia väistötiloissa sisäilmaongelmien takia. Vuodenvaihteessa palo- ja pelastustoimen sekä ensihoidon ammattilaisille valmistuvat modernit ja turvalliset tilat tilapäisrakennuksen viereen. Hankkeen rakennusurakoitsija on Macra Oy. Rakennuttajan eli Orimattilan kaupungin konsulttina hankkeessa toimii WSP Finland Oy.

Macran vastaava mestari Harri Myllymäki kertoo, että nykyaikaisen pelastusaseman rakentaminen on ollut kiinnostava ja opettava urakka, jossa olosuhdehallinnan kokonaisuus piti ottaa jo suunnittelussa laajasti huomioon tilaajan määritysten mukaan. Myllymäki ja WSP:n olosuhdehallinnan koordinaattori Eemeli Lönnqvist toteavat, että yhteistyön, hyvän ja kattavan suunnittelun sekä huolellisen työskentelyn ansioista Orimattilaan on noussut terve ja turvallinen rakennus.

Suunnitelmallisuus ja ennakointi pohjana

Cramon olosuhdehallinnan projektipäällikkö Jari Oksman kertoo, että Macran työmaalla on onnistuttu olosuhdehallinnassa poikkeuksellisen hyvin juuri täsmällisen ennakoinnin avulla. Kun olosuhteiden mittaaminen ja seuranta olivat koko ajan kiinteä osa toimintaa, voitiin epäkohtiin puuttua ajoissa. Työmaalla ei ollut esimerkiksi lainkaan vesivahinkoja.

”Tämä ei ole arkipäivää vielä kaikilla työmailla. Macran työmaa valikoitui voittajaksi suunnitelmallisuuden, jatkuvan seurannan ja hyvän perehdytyksen ansiosta. Myös rakennuksen käytönaikaisesta seurannasta on huolehdittu”, listaa Cramon palveluiden tuotepäällikkö Mika Aalto voiton perusteluja.

Työmaalla on otettu kosteus, kuivaus, lämmitys sekä pölynhallinta huomioon kaikissa vaiheissa. Macralla on ollut käytössä Cramon olosuhdehallinnan palvelupaketit, joihin kuuluu kaluston, asennuksen ja mittauksen lisäksi suunnitelmien, kuten työmaan pääasiakirjan laatiminen, ja muussa dokumentoinnissa ja raportoinnissa avustaminen.

Olosuhdehallinta mukaan urakkakilpailutukseen

”Olemme painottaneet olosuhdehallinnan merkittävyyttä hankkeen aikana työntekijöille ja johdolle. Meillä oli alusta alkaen vankka yhteinen näkemys olosuhdehallinnan tärkeydestä projektijohdon ja urakoitsijoiden kesken. Hyvän suunnittelun avulla työ on voitu aikatauluttaa vaiheittain, kun mittausten perusteella olemme seuranneet esimerkiksi rakenteiden kuivumista pinnoitustöiden aloittamisessa. Työt ovat edenneet hyvin myös esimerkiksi osastoinnin avulla”, sanoo Myllymäki.

Työmaalla Eero Nykänen on toiminut olosuhdehallinnan työnjohtajana, työnjohtaja Jari Syrjäsen ja työmaainsinööri Risto Kotirannan kanssa. Miehet toteavat, että pelastusaseman työmaalla olosuhdehallinnan vaatimustaso oli muita kohteita kovempi, ja dokumentointia tehtiin paljon. Macran työmailla olosuhdehallinta on aina ollut osa työskentelyä, mutta ei tässä laajuudessa.

”Tämä työmaa on ollut meille kaikille opettava kokemus siitä, kuinka perusteellisesti olosuhdehallinta tulee toteuttaa, jotta lopputulos täyttää esimerkiksi Terve Talon ja Kuivaketju 10:n kriteerit. Kun vaatimustaso kasvaa ja yleistyy, tulee olosuhdehallinta huomattavaan osaan rakennushankkeiden kustannuksissa. Tämä pitääkin ottaa huomioon jo urakkakilpailutuksissa”, painottaa Myllymäki.

Hyvään lopputulokseen vaikutti urakoitsijan, tilaajan, valvojan ja olosuhdehallinnan koordinaattorin toimiva yhteistyö. Myllymäki kertoo, että olosuhteita on seurattu muun muassa älykkäillä eGate-mittausjärjestelmän etäluettavilla antureilla ja järjestelmän raportointiohjelman avulla. Olosuhdehallinnan työnjohtaja on raportoinut tilanteesta viikoittain, ja kuukausittain tuloksia on käyty läpi myös ulkopuolisen valvojan kanssa.

Rakentaminen alkoi 2020

Orimattilan pelastusaseman rakentaminen käynnistyi loppukesästä 2020. Rungon pystytys alkoi vuosi sitten maanrakennustöiden valmistuttua. Rakennuksen luovutus oli joulukuun 2021 lopussa, ja keväällä on vielä vuorossa pihatöiden viimeistely. Runko- ja elementtityöt tehtiin ennen sääsuojan rakentamista. Sääsuojan pystytyksen jälkeen oli vuorossa rakennuksen kuivatus. Myös muut työt tehtiin suojan alla. Sääsuoja olikin paikallaan siihen asti, kun rakennuksen vaippa oli suljettu vesitiiviiksi. Myös materiaalit on varastoitu omissa suojissaan.

”Uusi pelastusasema on niin sanotun puhdas paloasema -hankkeen mukaisesti suunniteltu pelastusasema, jossa edetään likaisista tiloista puhtaisiin. Näin estetään työntekijöiden altistuminen palopaikalta tai muista tehtävistä vaatteisiin ja varusteisiin tarttuneilta vaarallisilta aineilta. Rakennustyömaan olosuhdehallinnassa on sama idea, kun rakenteiden kosteus ja pöly otetaan jo ennakkoon huomioon ja haltuun”, miettii Lönnqvist.

Cramon ensimmäiseen Vuoden olosuhdehallinnan kohde -kilpailuun ilmoittautui kymmenkunta rakennustyömaata. Finaaliin pääsivät Macra Oy:n Orimattilan pelastusaseman lisäksi Lappeenrannasta Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy Karaman Uusi Snellmanin päiväkodin työmaa sekä YIT Suomi Oy:n Lauritsan koulun työmaa ja Muuramesta Jalo Rakennus Oy:n Mäkelänmäen koulun työmaa. Kilpailussa valittiin vain voittaja.

Lähde: Orimattilan kaupunki, Cramo Oy

Lisätietoa asemahankkeesta:

Tekninen päällikkö Jarmo Saloranta 0440 773 105, Päijät-Hämeen pelastuslaitos