Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Nurmikolla maasta ylös kaivettu vanha öljysäiliö.

Vältä vaaratilanteita ja varmista öljysäiliön ja öljylämmityslaitteiston turvallisuus säännöllisesti.  Lämmitysöljysäiliön ja sen varusteiden kunnossapidolla voidaan ehkäistä öljyvahinkoja.

  • Öljysäiliön säännöllisillä tarkastuksilla voi säästää huomattavia summia, sillä öljyvahingon puhdistustöistä vastaa säiliön omistaja tai haltija. Laissa asetettu tarkastusvelvoite koskee pohjavesialueilla olevia maanalaisia öljysäiliöitä. Lisäksi kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu tarkastusvelvoitteita myös rakennuksessa, bunkkerissa ja maan päällä sijaitseville öljysäiliölle.
  • Hormi tulee nuohota kerran vuodessa. Nuohoojan löydät osoitteesta www.nuohoojat.fi.
  • Huonokuntoinen öljysäiliö kannattaa aina vaihtaa uuteen. Pelastusviranomainen suorittaa tarkastuksen 3 kk kuluessa asennuksesta. Asennusliikkeen tulee lähettää pelastuslaitokselle tarkastusta varten asennustodistus. Säiliön sijaintipaikan muutos voi edellyttää rakennusluvan.
  • Tarkastus ja asennustyöt ovat aina luvanvaraista toimintaa. Öljylämmityslaitteistojen ja niiden sähkölaitteiden asennus- ja huoltotöitä saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät asennus- ja tarkastusliikkeet. Tukes ylläpitää näistä toiminnanharjoittajista luetteloa, joka löytyy osoitteesta www.tukes.fi.
  • Öljyn siirtoon tarkoitettu kaksiputkijärjestelmä suositellaan muuttamaan yksiputkijärjestelmäksi. Paluuputken mahdollinen rikkoontuminen aiheuttaa öljyvuodon.
  • Öljysäiliön käytöstä poistaminen tulee ajankohtaiseksi säiliön uusimisen tai lämmitysjärjestelmän vaihtamisen yhteydessä. Tällöin on huolehdittava säiliön tyhjennyksestä ja puhdistamisesta sekä estettävä säiliön käyttö.
  • Tarkentavat ohjeet ovat saatavilla Vaaralliset kemikaalit -sivultamme löytyvistä ohjeista ja lomakkeista.

Lisätietoja kemikaaliasioissa:

Palotarkastaja Tarja Asikainen puh. 0440 773 117
Palotarkastaja Ari Heikkinen puh. 0440 773 132