Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Pelastusharjoituksia järjestettiin Liipolan tunnelissa myös vuosi sitten juuri ennen Lahden eteläisen kehätien avaamista. Pelastajien on tunnettava tunneliolosuhteet hyvin. Kuva: Salla Virta/Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Liipolan tunnelissa Valtatie 12:sta Lahden eteläisellä kehätiellä järjestetään pelastusharjoitus 26.8.2021 klo 19‒23 välisenä aikana. Liipolan ja Patomäen tunnelit ovat harjoituksen ajan suljettuna liikenteeltä, ja liikenne ohjataan kiertotielle. Kiertoteinä toimivat alueen muut maantiet ja katuverkko.

Harjoituksessa Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hämeen poliisi ja tieviranomaiset sidosryhmineen harjoittelevat pelastamista sekä keskinäistä yhteistoimintaa mahdollisten tunnelissa tapahtuvien onnettomuustilanteiden varalta.

Harjoitustilanne pyritään tekemään mahdollisimman todentuntuiseksi onnettomuustilanteen ja pelastusreittien osalta. Jotta harjoituksesta ei aiheutuisi liikenteelle liikaa haittaa, suljetaan Liipolan ja Patomäen tunnelit molempiin ajosuuntiin kyseisenä aikana, ja liikenne ohjataan kiertotielle kiertotieopastein ja kiinteiden sulkujen avulla. Harjoituksen pitämisessä otetaan huomioon vallitsevat keliolosuhteet.

Harjoitukseen osallistuvat Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hämeen poliisi, Phhykyn ensihoito ja maanteiden hoitourakoitsija YIT sekä Fintraffic Tie Oy:n tieliikennekeskus ja Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:  

Päijät-Hämeen pelastuslaitos: harjoituksen johtaja, vs. valmiusmestari Mika Nevalainen, puh. 044 077 3123 / mika.nevalainen(at)phpela.fi

Tieliikennekeskus: liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki, puh. 050 353 4010 / eero.sauramaki(at)fintraffic.fi

ELY-keskus:

  • tunnelin hallinnointi: Tero Tiensuu, puh. 050 396 2253 / tero.tiensuu(at)ely-keskus.fi ja
  • tunnelin turvallisuusvastuu: Kimmo Toivonen, puh. 0295 029 216/ kimmo.toivonen(at)ely-keskus.fi