Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen Päijät-Hämeeseen juhannusaattona 24.6. klo 6.00. Juhannuskokkoa ei voi tänä vuonna metsäpalovaaran vuoksi polttaa. Metsäpalon vaara on kuivuudesta johtuen Päijät-Hämeessä ilmeinen, ja tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikaan juhannuskokon polttaminen on kielletty. Kuva: Pixabay

”Pelastuslaitos ei voi myöntää poikkeuslupia kokon polttamiseen, kun Ilmatieteen laitoksen metsäpalovaroitus on voimassa”, muistuttaa riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.

”Tänä juhannuksena on nautittava auringosta ja lämmöstä ja jätettävä avotulien teko väliin.”

Varoitusten ollessa voimassa avotulen teko ei ole mahdollista millään järjestelyillä, eikä määräykseen ole mahdollista antaa poikkeuksia. Kokko katsotaan avotuleksi.

Juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, mikäli metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa tai palon vaara ei muuten ole ilmeinen (esimerkiksi kovan tuulen takia), ja turvallisuusasiat on asianmukaisesti huomioitu.

Metsä- ja ruohikkopalovaroitukset voi tarkastaa Ilmatieteenlaitoksen sivuilta: www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Yleisötapahtumaan liittyvä kokko

Metsäpalovaroitus koskee myös yleisötapahtumia – kokon polttaminen on siis kielletty myös yleisötapahtumien yhteydessä.

Avotulen määritelmä

Pelastuslain mukaan avotulta on kaikki tulenkäyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi. Pelastuslaki (379/2011, 6 §) kieltää avotulenteon Ilmatieteenlaitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulenteko on kielletty myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Pelastuslaitos ilmoittaa tämän säädöksen rikkomukset poliisille, joka voi pelastuslain 106 § mukaan tuomita niistä sakkorangaistuksen.

Lisää avotulesta Pelastustoimen verkkosivustolla

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Alueen pelastusviranomainen voi myös keskeyttää avotulen käytön, jos siitä aiheutuu välitön tulipalon tai onnettomuuden vaara.

Lisätietoja:
päivystävä palotarkastaja 0440-773 222
Päijät-Hämeen pelastuslaitos