Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kädessä puhelin, jossa avoinna 112 Suomi -sovellus. Kuvassa tekstit "Käytä oikein hätänumeroa" ja "112-päivä ennakointi vie vaaroilta voimat". Taustakuvana palava ladon seinä.

Valtakunnallista hätänumeroviikkoa vietetään 5.–11.2. ja sen aikana ihmisiä opastetaan hätänumeron oikeasta käytöstä ja hätätilanteiden tunnistamisesta. Kampanjan erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Hätänumeroviikko huipentuu 112-päivään, jota vietetään sunnuntaina 11.2. Päijät-Hämeen 112-viranomaiset; ensihoito, poliisi, pelastuslaitos ja sosiaalipäivystys järjestävät yhdessä järjestöjen ja yhdistysten kanssa 112-päivän tapahtuman Kauppakeskus Karismassa sunnuntaina 11.2.2024 kello 12–15.

Hätänumeroon 112 soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia (ensihoito, poliisi, pelastustoimi ja sosiaalitoimi).

Suosittelemme asentamaan puhelimeen 112 Suomi -sovelluksen ja soittamaan hätäpuhelun sovelluksen kautta, jolloin sijaintitieto välittyy automaattisesti hätäkeskukseen koko puhelun ajan. Se nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä ja apua osataan lähettää paikalle lähimmästä mahdollisesta yksiköstä. Hätäkeskuspäivystäjä kuitenkin varmistaa sijainnin myös kysymällä sen. Hätäilmoituksen voi tehdä myös hätätekstiviestillä (palvelu vaatii rekisteröitymisen) tai 112 Suomi -sovelluksen kautta viittomakielellä.

Soita hätänumeroon 112:

  • kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle
  • kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa.

Hätätilanteessa ei tarvitse pelätä tai arkailla hätänumeroon soittamista. Hätäpuhelun aikana on tärkeää kuunnella, vastata kysymyksiin ja toimia annettujen ohjeiden mukaan. Sulje puhelin vasta, kun hätäkeskuspäivystäjä antaa siihen luvan.

Jos olet epävarma tilanteen kiireellisyydestä, soita silloin hätänumeroon 112. Soita itse, jos voit. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Älä soita hätänumeroon 112 kysely- tai tiedustelutarkoituksessa, kiireettömissä tilanteissa tai häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa. Hätänumeron väärästä tai ilkivaltaisesta käytöstä voidaan rangaista. Turha soitto saattaa viivästyttää hädässä olevan henkilön avunsaantia kohtalokkain seurauksin. 

Auta – älä aja tai kulje ohi!

Useassa eri laissa ihmisiä velvoitetaan avustamaan, auttamaan ja toimimaan onnettomuustilanteessa omien kykyjensä mukaisesti.

Hätäkeskuslaitokselta kerrotaan, että hätänumeroon tulee usein ilmoituksia autoilijoilta, jotka ovat ajaneet onnettomuuspaikan ohi pysähtymättä. Näissä tilanteissa on hankala arvioida avun tarvetta ja onnettomuuspaikan sijaintia, sillä ilmoittaja voi soittaessaan olla jo kaukana onnettomuuspaikalta. Tämä aiheuttaa monesti myös turhia hälytyksiä pelastuslaitokselle. Onnettomuus on saattanut tapahtua jo paljon aiemmin, eikä ajoneuvossa ole enää ihmisiä sisällä, eikä se aiheuta liikenteelle vaaraa – monesti se on myös merkitty jo viranomaisen nauhoilla tarkistetuksi.

Jos ajat ensimmäisenä onnettomuuspaikalle: pysähdy, tarkista tilanne, soita hätätilanteessa hätänumeroon 112, kuuntele ja noudata hätäkeskuspäivystäjän ohjeita, ja huolehdi samalla omasta turvallisuudestasi.

Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on jäätävä liikenneonnettomuuspaikalle ja kykyjensä mukaan avustettava loukkaantuneita sekä muutoinkin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta. Valo- tai videokuvaaminen ei kuulu niihin toimenpiteisiin. Onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on vahingollista useasta eri näkökulmasta, ja siksi onnettomuustilanteissa puhelinta tulisi käyttää ainoastaan avun hälyttämiseen paikalle.

Sama pätee myös tulipalotilanteisiin. Kun havaitset savua tai epäilet näkeväsi savua, tarkista ja tutki tilanne mahdollisuuksien mukaan. Jos kyseessä on oikeasti tulipalo, vältä savun hengittämistä ja soita hätänumeroon 112. Pelastuslain mukaan jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Hätänumeroviikko huipentuu 112-päivään sunnuntaina – tervetuloa tapahtumaan!

Päijät-Hämeen 112-viranomaiset ensihoito, poliisi, pelastustoimi ja sosiaalipäivystys järjestävät yhdessä järjestöjen ja yhdistysten kanssa 112-päivän tapahtuman Kauppakeskus Karismassa sunnuntaina 11.2.2024 kello 12–15. 112-päivän tapahtumassa viranomaiset ja järjestöt esittelevät omaa toimintaansa ja neuvovat turvallisuuteen, hätätilanteiden tunnistamiseen ja hätänumeron oikeaan käyttöön liittyvissä asioissa.

Tapahtumassa yleisö pääsee myös seuraamaan toimintanäytöksiä. Poliisikoira Patrik esittelee etsintätaitojaan kello 12.30, 13.30 ja 14.30. Etsintänäytösten jälkeen ensihoito esittele miten tulee toimia, kun kohtaa maassa makaavan henkilön.

Viranomaisista paikalla ovat Hämeen poliisilaitos sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta ensihoito, sosiaalipäivystys ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Järjestöistä tapahtumaan osallistuvat Ahtialan VPK, Liikenneturva, Punainen Risti Lahden alueen osasto ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa sekä Päijät-Hämeen Allergia, Atopia ja Astmayhdistys. Lisätietoja tapahtumasta löytyy 112-päivä LAHTI Facebook-tapahtumasivulta.

Hätänumeroviikko ja 112-päivä on Hätäkeskuslaitoksen koordinoima valtakunnallinen turvallisuuskampanja, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. Hätänumeroviikkoa vietetään vuosittain helmikuussa ja se huipentuu 112-päivään 11.2. Hätäkeskuslaitoksen 112-päivä -verkkosivuilta www.112-paiva.fi löytyy ohjeita ja materiaalia hätänumeron oikean käytön kouluttamiseen.

Lisätietoja:

Lähteet: Hätäkeskuslaitos www.112.fi, Suomen Palopäällystöliitto www.sppl.fi, Finlex.fi