Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ilotulitteiden varomaton tai virheellinen käyttö aiheuttaa joka vuodenvaihteessa silmävammoja sekä ilotulitteiden ampujille että ilotulituksia sivusta seuraaville. Viime vuodenvaihteessa 16 henkilöä sai ilotulitteista silmävammoja ja heistä yli puolet oli ilotulitusten katsojia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että suojalasien käyttö on paras keino ehkäistä silmävammoja. Samalla kun ostat ilotulitteita, hanki suojalasit sekä itsellesi että läheisillesi. Suojalasien käytön lisäksi lue ilotulitteiden käyttöohjeet ja noudata niitä.

Ilotulitteista on aiheutunut keskimäärin 14 silmävammaa joka vuodenvaihteessa, eikä niiden määrä ole vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viime vuodenvaihteessa silmävammoja oli Suomen Silmälääkäriyhdistyksen mukaan 16, edellisenä vuonna 20 ja vuodenvaihteessa 2020–2021 yhteensä 11. Silmävammoja voi kuitenkin ehkäistä hyvin yksinkertaisella keinolla, eli käyttämällä suojalaseja. Suojalasit suojaavat tehokkaasti ilotulitteiden kipinöiltä ja väärään suuntaan harhautuneilta ilotulitteilta. 

– Vaikka suojalasit tulivat lain mukaan pakollisiksi ilotulitteiden ampujille jo yli kymmenen vuotta sitten, liian suuri osa ilotulittajista ei niitä edelleenkään käytä. Suojalasit ovat kuitenkin halpa ja helppo keino suojata silmät. Samalla kun hankit ilotulitteita, osta myyntipaikasta suojalaseja kaikille, joiden kanssa aiot ilotulittaa, sanoo ylitarkastaja Jonas Sjelvgren Tukesista. 

Millaiset suojalasit kannattaa hankkia? 

Mitkä tahansa lasit eivät suojaa silmiä samalla tavalla kuin oikeat suojalasit. Suojalaseja hankkiessasi kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin: suojalaseissa pitää olla mm. CE-merkintä sekä valmistajan tiedot ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Varmistu myös, että suojalasit on tarkoitettu kipinöiltä, roiskeilta ja sinkoilevilta irtokappaleilta suojautumiseen. Kunnolliset suojalasit asettuvat kasvoille hyvin ja estävät roiskeiden pääsyn silmiin joka suunnalta.  

Älä anna ilotulitteita lasten ja nuorten käsiin 

Silmävammoja ovat saaneet myös lapset ja nuoret, joista osa on itse sytyttänyt ilotulitteita. Suomen Silmälääkäriyhdistyksen mukaan viime vuodenvaihteessa silmävamman saaneista viisi, eli lähes joka kolmas, oli 15–17-vuotias nuori, joista kaksi oli itse sytyttänyt ilotulitteen. Ilotulitteiden käyttö on kuitenkin sallittua vain 18 vuotta täyttäneille. Ilotulitteita ei saa lain mukaan myydä eikä luovuttaa alaikäiselle. 

Viranomainen ei tarkasta ilotulitteita ennakkoon  

Tukesin teettämän kyselyn mukaan 87 prosenttia suomalaisista luulee, että viranomaiset tarkastavat ilotulitteet ennakkoon. Tämä ei pidä paikkaansa. Vastuu ilotulitteen turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.

Ilotulitteiden on täytettävä laissa säädetyt turvallisuusvaatimukset ja niiden aiheuttaman vaaran tulee olla mahdollisimman vähäinen. Suomessa myytävän ilotulitteen ja muun pyroteknisen tuotteen pitää olla CE-merkitty. Lisäksi tuotteessa pitää olla ohjeet oikeasta käytöstä ja säilytyksestä sekä tuotetiedot suomeksi ja ruotsiksi. 

Tukes valvoo ilotulitteita pistokokein 

Tukes valvoo ilotulitteiden vaatimustenmukaisuutta riskiperusteisesti ja pistokokein. Valvonta painottuu erityisesti vuodenvaihteen ilotulitemyyntiin ja valvonnassa tarkastellaan kuluttajille myynnissä olevia ilotulitteita.

Tänä vuonna ilotulitteiden valvontaa tehtiin myyntipisteissä 27.–28.12. yhteistyössä paikallisten pelastuslaitosten kanssa seuraavilla alueilla: Uusimaa, Jyväskylä ja Kuopio. Tukesin valvonnassa kiinnitettiin huomiota tuotteiden merkintöihin, käyttöohjeisiin ja ulkoiseen kuntoon. 

Pelastuslaitokset valvovat ilotulitteiden myyntipisteitä 

Ilotulitteita luovutetaan kuluttajille vain pelastusviranomaisen hyväksymistä myyntipisteistä. Ilotulitteiden myyntikauden aikana pelastuslaitokset tarkistavat alueillaan olevien myyntipisteiden turvallisuusjärjestelyt mm. ilotulitteiden varastoinnin, poistumisteiden ja henkilökunnan pätevyyksien osalta.

Pelastuslaitokset voivat myös asettaa alueellisia rajoituksia ilotulitteiden käytölle. Ilotulitteiden käyttö voidaan kieltää alueilla, joissa niiden käytön on katsottu aiheuttavan eritystä vaaraa suurelle ihmisjoukolle tai esimerkiksi historialliselle rakennusympäristölle. Tarkasta mahdolliset rajoitukset alueesi pelastuslaitoksen viestintäkanavilta.

Myyntipisteissä on ohjeita siitä, miten toimimattoman ilotulitteen kanssa on toimittava. Ensisijaisesti tuotteen voi palauttaa myyntipaikkaan tai maahantuojalle. 

Vastuullinen ilotulitemyynti 

Ilotulitteiden myyntipisteessä on aina paikalla Tukesin tutkinnon suorittanut myyjä. Vastuullinen myyjä tuntee myynnissä olevat ilotulitteet ja osaa opastaa asiakasta niiden valinnassa, käytössä sekä mahdollisen tuotevirheen sattuessa. Viallisia ilotulitteita ei sekoiteta toimivien kanssa varastoinnin aikana. Vastuullinen myyjä muistuttaa asiakkaita suojalasien käytöstä sekä ilmoittaa viipymättä maahantuojalle havaitsemistaan tuotevirheistä. Ilotulitteet luovutetaan vain täysi-ikäiselle asiakkaalle.

Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Jonas Sjelvgren, p. 029 5052 114
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Lue lisää: Näin ammut ilotulitteet turvallisesti