Hallinto

Hallinto-osastolla hoidetaan pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät hallinnolliset tehtävät, tietotekniikka, viestintä sekä erilaiset toimistotyöt.

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä koko pelastuslaitoksen toimintojen tukeminen ovat olennaisia osia hallinnon toimintaa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hallinnon tärkeimmät tehtävät:

  • Toimia linkkinä kunnallis- ja valtionhallinnon sekä pelastuslaitoksen välillä
  • Taloushallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Tietotekniikka ja ICT
  • Viestintä
  • Laskutus
  • Huolehtia lakien ja säännösten toteutumisesta käytännössä

Palvelutasopäätös

Pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan palvelutasopäätökselläs, jolla kunnat keskenään sopivat pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen tasosta ja tavasta, jolla palvelut tuotetaan. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen on hyväksynyt maakuntavaltuusto 3.12.2013.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on hyväksynyt 15.6.2020 palvelutasopäätöksen vuosille 2021-2024.