Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

17 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä on täydentänyt osaamistaan perustason ensihoitaja, lähihoitaja -tutkinnolla. He valmistuivat joulukuussa 1,5 vuotta kestäneestä koulutuksesta, joka toteutettiin työn ohessa oppisopimuksella yhdessä koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Nyt valmistunut ryhmä oli pelastuslaitoksella jo toinen, ja uusi aloittaa syksyllä 2022.

tutkintotodistus ja punaisia ruusuja
Lähihoitaja-tutkinto täydentää pelastajatutkinnon opiskelleiden osaamista. Kuva: Salla Virta/Phpela

Palomiehillä on jo aiemman pelastajatutkintonsa perusteella kelpoisuus työskennellä ensihoidossa. Perustason ensihoitaja, lähihoitaja -tutkinto antaa kuitenkin lisää ymmärrystä terveydenhuollon kokonaisuudesta sekä hoitoketjuista ja tuo varmuutta erilaisiin ensihoidon toimenpiteisiin. Opintoihin kuuluu harjoittelujaksoja ja teoriaopintoja. Palomiehet kohtaavat työssään hyvin monenlaisia tehtäviä, ja lisäkoulutuksella he pystyvät vastaamaan tilanteisiin entistä paremmin.

”Koulutus on kehittänyt mukana olleiden moniammatillisuutta ja ammattitaitoa”, vs. aluepalopäällikkö Juha Murtonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

180 osaamispisteen laajuisiin opintoihin kuuluu mm. opintoja terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä, ensihoidossa toimimisesta, toimintakyvyn ylläpitämisestä ja akuuttihoitotyöstä.

Pelastuslaitos on tyytyväinen siitä, että lisäopintoihin on löytynyt halukkaita, vaikka ne vaativatkin osallistujilta pitkän sitoutumisen ja ajallista panostusta. Kolmanteen, syksyllä 2022 alkavaan ryhmään on ilmoittautunut jo 12 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä. Murtosen mukaan kevään aikana on mahdollista vielä tulla vielä mukaan.

Oppisopimuskoulutuksen onnistumiseen vaaditaan opiskelijan, oppilaitoksen ja työnantajan sujuva yhteistyö. Salpauksen vastuuopettaja Esa Sahlman ja pelastuslaitoksen edustaja käyvät alku vuodesta läpi koulutuksen sisältöä ja uudistustarpeita. Suurille muutoksille ei ole tarvetta.

”Työssäoppimisjaksoilta saatu palaute on ollut positiivista, ja koulutus on opiskelijoiden mukaan hyödyntänyt myös ensihoidossa tehtävää työtä”, Sahlman sanoo.

Hän kertoo yhteistyön sujuneen pelastuslaitoksen kanssa hyvin koko koulutuksen ajan.

”On hienoa, että pelastuslaitos työnantajana on myös sitoutunut ja mahdollistanut opiskelijoille tämän koulutuksen”, Sahlman toteaa.

”Pelastuslaitoksella on tämän oppisopimusprosessin jälkeen vajaa 80 pelastajatutkinnon suorittanutta henkilöä, joilla on myös terveydenhuoltoalan tutkinto. Osa toimii pelastusosaston esimiestehtävissä”, ensihoitoesimies Erkki Koho Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Koulutuksen myötä ymmärrys yhteistyökumppanien työstä kasvaa. Se mahdollistaa myös uudenlaiset urapolut ja lisää uramahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiehille räätälöity oppisopimuskoulutus saa jatkoa, ja uusi ryhmä aloittaa perustason ensihoitajaopintonsa elokuussa 2022.

Lisätietoa:

Juha Murtonen, vs. aluepalopäällikkö 0440 773 258

Erkki Koho, ensihoitoesimies 0440 773 228

Päijät-Hämeen pelastuslaitos