Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Avotulta ei saa ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana sytyttää. Kielto koskee myös niitä rakennettuja tulentekopaikkoja, joita ei ole eristetty maapohjasta tai joissa kipinät pääsevät leviämään.

Tulen saa sytyttää metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikaan vain rakennusten tulisijoissa, hormillisissa, katetuissa tulentekopaikoissa tai maapohjasta eristetyissä grilleissä erityistä varovaisuutta noudattaen. Sammutusvälineet tulee aina pitää lähellä.

Metsäpalon vaara on Päijät-Hämeessä tällä hetkellä kuivuudesta johtuen ilmeinen, ja Ilmatieteen laitos on antanut vaarasta varoituksen.

Pelastuslaki (379/2011, 6 §) kieltää avotulen teon Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulenteko on kielletty myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Pelastuslaitos toivoo, että turvalliseen tulenkäsittelyyn kiinnitettäisiin huomiota. Käyttäjiä varten olisi suositeltavaa laatia tulentekopaikoille turvallisuusohjeet.

Tulentekopaikalla on hyvä olla välineet nuotion sammuttamiseen sekä ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen.

Ilmatieteen laitoksen varoitukset

Vihreä sallittu-teksti katoksellisten nuotipaikkakuvien päällä. Punainen kielletty-teksti kuvien päällä, joissa avonuotio ja retkigrilli.
Avotulen saa metsäpalovaroituksen aikaan tehdä vain paikoissa, joissa kipinöinti ja tulen leviäminen maahan on estetty. Kuva: Phpela

Lisätietoja      
Lisätietoja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222 tai palotarkastaja@paijatha.fi