Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Toimintaohjeet säteilyvaaratilanteessa

Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni. Säteilyturvakeskus on laatinut toimintaohjeen mahdollista säteilyvaaratilannetta varten.

Säteilyvaarasta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä ja tiedotusvälineissä. Vaaramerkki on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Vaaramerkillä kehotetaan ihmisiä siirtymään sisälle.

Suomessa tai lähialueilla tapahtuva ydinaseräjäytys tai vakava ydinvoimalaitosonnettomuus voi aiheuttaa laaja-alaisen säteilyvaaratilanteen. Paikallisen säteilyvaaran voi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa.

Miten onnettomuuden sattuessa tulee toimia?

Sisälle suojautuminen ja joditablettien ottaminen ovat riittäviä toimenpiteitä pahimmissakin ydinvoimalaitosonnettomuudessa kaikilla niillä alueilla, jotka ovat yli 20-30 kilometrin etäisyydellä voimalaitoksesta. Sisälle suojautuminen on yleensä tarpeen korkeintaan vuorokaudeksi.

Kun säteilyvaara uhkaa:

  • Mene sisätiloihin.
  • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot sekä sammuta ilmanvaihto.
  • Varaa ruokaa ja juotavaa ja suojaa ne tiiviisiin astioihin.
  • Kuuntele radiota. Viranomaiset antavat toimintaohjeet radion välityksellä Ylen uutisista (Yle.fi).
  • Ota joditabletti tarvittaessa vasta viranomaisen kehotuksesta.
  • Vältä puhelimen käyttöä linjojen tukkeutumisvaaran vuoksi.

Säteilyvaaratilanteessa tietoa saa:

STUKin internetsivuilla on ajankohtaista tietoa säteily- ja ydinturvallisuudesta. Säteilyvaaratilanteessa tiedotteista löytyy myös ohjeita varautumiseen.

Lähde: STUK ja Pelastustoimi.fi