Avoinna palotarkastajan virka

Haemme PALOTARKASTAJAA vakituiseen virkaan 3.7.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue. Palotarkastajana pääset tekemään monipuolista onnettomuuksien ehkäisytyötä. Keskeisiä toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. valvontatehtävät, turvallisuusviestintä, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä asiantuntijatehtävät. Sinulla on mahdollisuus osallistua myös palontutkintaan ja rakentamisen ohjaukseen. Viran ensisijainen toimipaikka tulee olemaan Heinolan...

Varmista maastopalovaroitukset ennen avotulen sytyttämistä

Ilmatieteenlaitos on antanut metsäpalovaroituksen Päijät-Hämeeseen. Varoituksen voimassaollessa avotulenteko on kielletty. Nuotio on avotulta, kuten myös muu vastaavaa tulen käyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kertakäyttögrillien käyttö katsotaan aina avotulen teoksi. Tulenteko on sallittu varoituksen aikana rakennusten tulisijoissaerityistä varovaisuutta noudattaen maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään myöskään...

SPEK: Poistumisturvallisuusselvityksen opas uudistettu

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tiedote 23.3.2023 Hoitoalan rakennuksissa olevien ihmisten turvallisuus hätätilanteessa vaatii erityisiä toimia lain mukaan. Arvioiden mukaan noin joka neljännessä lain velvoittamassa kohteessa hätätilanteesta poistumisen turvallisuus ei ole vaatimusten mukaisella tasolla. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on julkaissut poistumisturvallisuusselvityksestä uudistetun oppaan, jonka avulla asiakkaiden turvallisuus voidaan varmistaa. Tulipalon syttymisen jälkeen...

Kesätöitä palotarkastajalle

Haemme kesäsijaisuuteen palotarkastajaa ajalle 1.6.-31.8.2023. Palotarkastajana pääset tekemään monipuolista onnettomuuksien ehkäisytyötä. Keskeisiä toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. valvontatehtävät, turvallisuusviestintä ja asiakkaiden ohjaus ja neuvonta. Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue. Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja B–luokan ajokorttia. Hyvät edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa esimerkiksi pelastusalan päällystön tai...

Turvallisesti mökillä myös talvella

Kuva: Tapaturvapäivä.fi Tapaturmapäivän kampanja muistuttaa, että talvistenkin mökkireissujen turvallisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota. Omalla asenteella ja ennakoinnilla voidaan ehkäistä monet onnettomuudet. Tapaturmapäivän kampanjaa vietetään tammikuussa, ja kampanja huipentuu perjantaina 13.1. Talvisin mökkeily tuo turvallisuuteen omat riskinsä, ja niihin on hyvä kiinnittää huomiota. Esimerkiksi pimeys vaikeuttaa mökkipihalla kulkemista, jolloin liukastumisen vaara...

Pelastuslaitoksen asiakasmaksut vuodelle 2023

Päijät-Hämeen aluevaltuusto on hyväksynyt Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensi vuoden asiakasmaksut kokouksessaan 19.12.2022. Pelastuslaitoksen lakisääteisistä tehtävistä maksullisia ovat pelastuslain ja kemikaalilain mukainen valvontatoiminta, sekä erheellisten paloilmoitinhälytysten laskutus. Pelastus- ja kemikaalilain mukaisessa valvonnassa asiakasmaksut noudattelevat tällä hetkellä voimassa olevaa hintatasoa. Pelastuslaitokset tarkastelevat yhdessä vuoden 2023 aikana valvontahintojen...

Avoinna koulutuspäällikön toimi 28.11.2022 alkaen

Toimialueena tulee olemaan koko Päijät-Hämeen alue. Tehtävän kuvaus Koulutuspäällikkönä vastaat pelastuslain keskeisestä tehtävästä, turvallisuusviestinnästä, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella. Toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. turvallisuusviestinnän suunnittelu ja ohjaus, henkilöstön koulutus ja tukeminen, tapahtumien organisointi, turvallisuusviestintä sosiaalisessa mediassa, kaluston ja materiaalien hankinta, koulutustoiminta ja järjestöyhteistyö. Toimit lisäksi pelastuslaitoksemme...

SM: Pelastustoimen koulutusuudistus etenee lausunnoille

Sisäministeriön tiedote 18.10.2022 Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan tutkintokoulutuksien tasoista ja koulutusjärjestelmästä. Esitysluonnos sisältää kaksi vaihtoehtoa pelastustoimen koulutuksesta ja yhden hätäkeskuskoulutuksesta. Lausuntokierros kestää 14.11.2022 saakka. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pelastustoimen perustutkinto muuttuisi ammattikorkeakoulututkinnoksi Pelastustoimea koskevassa ensimmäisessä vaihtoehdossa peruskoulutus...

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sähköpostiosoitteet vaihtuvat 17.10. alkaen

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ottaa jo ennakoivasti käyttöönsä tulevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sähköpostiosoitteet. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sähköpostiosoitteet muuttuvat 17.10.2022 alkaen muotoon etunimi.sukunimi@paijatha.fi. Myös yleisten sähköpostien lopuksi tulee @paijatha.fi. Muutoksen taustalla on 1.1.2023 aloittava Päijät-Hämeen hyvinvointialue, jonka osaksi pelastuslaitos siirtyy. Paijatha.fi-päätteiset sähköpostit tulevat 2023 käyttöön koko Päijät-Hämeen...

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella haettavana palomestarin virka

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella pelastustoiminnan osastolla on haettavana palomestarin virka. Viran ensisijaisena toimintapaikkana on Paavolan toimipaikka. Palomestarin tehtävänä on muun muassa huolehtia osaltaan alueen pelastusturvallisuustehtävistä sekä osallistua päivystävän palomestarin, PHP40, tehtäviin Heinolan toimipaikalla. Kelpoisuusvaatimuksenaon pelastusasetuksen nro 407/2011 6 §:n edellyttämä kelpoisuus. Valitulla tulee olla vähintään BC-luokan ajokortti. Arvostamme alan...