Päijät-Hämeen aluevaltuusto on hyväksynyt Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensi vuoden asiakasmaksut kokouksessaan 19.12.2022. Pelastuslaitoksen lakisääteisistä tehtävistä maksullisia ovat pelastuslain ja kemikaalilain mukainen valvontatoiminta, sekä erheellisten paloilmoitinhälytysten laskutus.

Pelastus- ja kemikaalilain mukaisessa valvonnassa asiakasmaksut noudattelevat tällä hetkellä voimassa olevaa hintatasoa. Pelastuslaitokset tarkastelevat yhdessä vuoden 2023 aikana valvontahintojen periaatteita ja sen jälkeen arvioidaan, onko hinnastoon tarpeen ehdottaa muutoksia.

Erheellisten paloilmoitinhälytysten maksu nousee 506 eurosta 862 euroon. Hinnan nousun syynä on laskentaperusteen muutos; hyvinvointialueelle siirryttäessä maksun laskentaperuste muutettiin muiden Suomen pelastuslaitosten kanssa yhteneväiseksi.

Lisätietoja: riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, marjo.oksanen@paijatha.fi, 0440-773 208.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päätöksenteko