Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella julistetaan haettavaksi

Viestintäsuunnittelijan toimi 1.5.2019 alkaen

Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa Päijät-Hämeen maakunnan alueen pelastustoimesta. Laitoksellamme työskentelee noin 250 päätoimista henkilöä. Lisäksi toimintaamme osallistuu 450 sopimuspalontien henkilöä.

Maakunnallisena ja keskisuurena toimintojamme aktiivisesti kehittävänä pelastuslaitoksena olemme ketteriä ja joustavia. Matala organisaatiomme mahdollistaa nopean päätöksenteon.  Työhyvinvoinnissa olemme valtakunnan kärkilaitos. Laitoksemme tarjoaa henkilöstölle lounasedun, laajat liikuntamahdollisuudet ja hyvän työterveyshuollon.

Tehtävän kuvaus

Viestinnän asiantuntijana tehtävänäsi on huolehtia pelastuslaitoksen viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista, viestintäosaamisen kehittämisestä, työyhteisöviestinnän, turvallisuusviestinnän ja onnettomuusviestinnän edistämisestä ja seurannasta. Tehtävänäsi on tukea pelastuslaitoksen johtamista ja strategista viestintää.

Osallistut pelastuslaitoksen sisäiseen/työyhteisöviestintään ja ulkoiseen viestintään sekä tuet ja koulutat muuta henkilöstöä viestinnän tehtävissä. Osallistut pelastuslaitoksen turvallisuusviestintään. Osallistut pelastuslaitoksen tehostettuun kriisiviestintään sekä onnettomuusviestintään häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Toimit viestinnän yhteyshenkilönä pelastustoimen viestinnän verkostoissa ja teet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa tutkintoa ja kokemusta viestinnän tai median palveluksesta tai vastaavista tehtävistä. Tehtävien hoito edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua, päätöksentekokykyä sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan myös aiempi kokemus pelastustoimen tehtävistä.

Arjessa työskentelet pelastuslaitoksen koko henkilöstön ja sopimuspalokuntien henkilöstön kanssa. Esimiehesi on hallintopäällikkö. Viestintäsuunnittelijan ensisijainen toimipiste tulee olemaan Paavolan pelastusasema Lahdessa.

Palkka

3354,38 e. 

Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen perusteella määräytyvää määrävuosilisää enintään 8 % ja vuoden työsuhteen jälkeen henkilökohtaista lisää enintään 9 %.

Työaika

Säännöllinen työaika on KVTES III luku 8 §:n mukainen toimistotyöaika.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24 ,15100 Lahti tai sähköpostilla jari.hyvarinen@phpela.fi.

Hakuaika 1.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimeen valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitulta edellytetään suostumista perusmuotoisen turvallisuusselvityksen laadintaan sekä huumetestaukseen.

Kirjekuoreen tai sähköpostiin merkintä: ”Viestintäsuunnittelijan toimi”

Lisätietoja

Hallintopäällikkö Merja Saasmo, p. 0440-773 101, merja.saasmo@phpela.fi