Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa vapaa-ajan asuntojen valvontaa paloturvallisuuden itsearviointina. Itsearviointilomake on toimitettu noin 2000:lle vapaa-ajan asunnon omistajalle. Määrä vastaa noin 10 prosenttia kunkin kunnan vapaa-ajan asunnoista.

Lomake postitetaan mökinomistajille noin kymmenen vuoden välein.

Itsearviointilomakkeen mukana kiinteistön omistaja saa pientalon paloturvallisuusoppaan, jota voi käyttää lomakkeen täyttämisessä apuna. Lomakkeessa viitataan pientalon paloturvallisuusoppaan sivuihin. Lomakkeen voi palauttaa pelastuslaitokselle joko postitse mukana olevan palautuskuoren avulla tai sähköisesti.

Sähköisesti palautettaessa palautusosoite löytyy osoitteesta: www.itsearviointi.com/phpela Lomakkeen kirjaamisessa tarvittavan salasanan löydät saatekirjeestä. Rakennustunnuksen (PRT) ja ID-numeron löydät saatekirjeen oikeasta yläreunasta.

Mahdollisen tiedoissa olevan virheellisen omistajatiedon tai muun korjattavan tiedon voitte ilmoittaa itsearviointilomakkeen Lisätietoja-kohdassa.

Lisätietoja: Päivystävä palotarkastaja p. 0440-773 222 tai riskienhallinta@paijatha.fi.

Päivystävään palotarkastajaan voi ottaa yhteyttä myös, mikäli haluaa lomakkeen sijaan palotarkastajan suorittamaan palotarkastuksen kiinteistössään.

Lisätietoa asumisen paloturvallisuudesta:
Asumisen paloturvallisuus
Asuinhuoneiston paloturvallisuusopas (pdf)