Pelastustoiminnan osastolla on haettavana VALMIUSMESTARIN VIRKA

Valmiusmestarin ydintehtäviin kuuluvat muun muassa pelastuslaitoksen varautuminen ja väestönsuojelu, kuntien varautumisen tukeminen, evakuoinnit sekä väestönsuojalausunnot. Tehtävään liittyy pelastuslaitoksen päällikkövarallaolo.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään pelastusasetuksen nro 407/2011 6 §:n edellyttämä kelpoisuus sekä tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään johtamiskykyä, neuvottelutaitoja sekä kokemusta operatiivisen pelastustoiminnan päällystötehtävistä. Arvostamme varautumisen osa-alueen tuntemusta sekä aikaisempaa palvelusta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella. Valitulla tulee olla vähintään BC-luokan ajokortti.

Palkka määräytyy teknisten sopimuksen mukaan.

Työaika on KVTES III luku 8 §:n mukainen toimistotyöaika.

Koeaika on neljä kuukautta.

                       Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa:

                       Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio

                       Päijät-Hämeen pelastuslaitos

                       Mannerheiminkatu 24

                       15100 Lahti

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä tarvittavat jäljennökset opinto- ja työtodistuksista.

Hakuaika on 5.8.2021 klo 14:00 mennessä

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä voimassa oleva ajokortti sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, ellei ole käynyt laitoksemme työterveystarkastuksessa jo aiemmin. Hakijan tulee antaa suostumus turvallisuusselvityksen hankkimiseen sekä suostumus huumetestaukseen.

Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse

Lisätietoja antaa pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio