Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella julistetaan haettavaksi ICT-suunnittelijan määräaikainen toimi 1.5.2021-31.12.2022.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa Päijät-Hämeen maakunnan alueen pelastustoimesta. Laitoksellamme työskentelee noin 250 päätoimista henkilöä. Lisäksi toimintaamme osallistuu 500 sopimuspalokuntien henkilöä.

Maakunnallisena ja keskisuurena toimintojamme aktiivisesti kehittävänä pelastuslaitoksena olemme ketteriä ja joustavia. Matala organisaatiomme mahdollistaa nopean päätöksenteon.  Työhyvinvoinnissa olemme valtakunnan kärkilaitos. Laitoksemme tarjoaa henkilöstölle lounasedun, laajat liikuntamahdollisuudet ja hyvän työterveyshuollon.

TEHTÄVÄN KUVAUS

ICT- Suunnittelijan toimenkuvaan kuuluvat mm. yleinen laitoksen ICT-tuki, verkon käyttäjätunnusten hallinnointi, tietokoneiden ylläpito, av-laitteiden ylläpito, palvelinympäristön ylläpito yhdessä palveluntarjoajan kanssa, M-Files-ympäristön ylläpito, henkilöstön kouluttaminen ohjelmistojen käyttöön, ICT-suunnittelijan ja ICT-asiantuntijan sijaisena toimiminen, uusien ohjelmistojen hankinnassa ja käyttöönotossa toimiminen, tietoturva-asioiden edistäminen tietoturvatyöryhmän kanssa ja muut esimiehen määräämät tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa tutkintoa ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Tehtävien hoito edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua, päätöksentekokykyä sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan myös aiempi kokemus pelastustoimen tehtävistä.

Arjessa työskentelet pelastuslaitoksen koko henkilöstön ja sopimuspalokuntien henkilöstön kanssa. Esimiehesi on hallintopäällikkö. ICT-suunnittelijan ensisijainen toimipiste tulee olemaan Paavolan pelastusasema Lahdessa.

PALKKA

Tehtäväkohtainen palkka on 3232€/kk.

Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen perusteella määräytyvää määrävuosilisää enintään 8 % ja vuoden työsuhteen jälkeen henkilökohtaista lisää enintään 9 %.

TYÖAIKA

Säännöllinen työaika on KVTES III luku 8 §:n mukainen toimistotyöaika.

Koeaika on kuusi kuukautta.

HAKEMUKSET

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mannerheiminkatu 24 ,15100 Lahti tai sähköpostilla jari.hyvarinen@paijatha.fi.

Hakuaika 1.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimeen valitulta edellytetään luotettavuutta ja valitulta edellytetään suostumista perusmuotoisen turvallisuusselvityksen laadintaan sekä huumetestaukseen.

Kirjekuoreen tai sähköpostiin merkintä: ”ICT-suunnittelijan toimi”

LISÄTIETOJA

Hallintopäällikkö Merja Saasmo, p. 0440-773 101, merja.saasmo@paijatha.fi